[SlovLit] Kaj pa vi pravite na to?

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Jan 31 20:58:51 CET 2011


From: Jolka Milič <jolka.milic na siol.net>
Date: 2011/1/31
Subject: RE: Kaj pa vi pravite na to?

V zvezi s članki o zadnjem francoskem odlikovanju, ki so izšli v
številnih slovenskih časopisih vsepovsod, vam bom iz
Vojnozgodovinskega zbornika št. 43/2011, ki je izšel letos v Logatcu
kot izdanje ondotnega Vojnega muzeja navedla sledeče stavke in
pomisleke v zvezi z izrazom komander. Razlaga je izpod peresa
največjega slovenskega poznavalca na tem področju, in sicer
odgovornega urednika zbornika, znanega publicista in brigadirja
Janeza J. Švajncerja.

Najprej seveda iskrene čestitke ... komturju reda umetnosti in
leposlovja, nadvse cenjenemu in predragemu Borisu Pahorju!
Zdaj pa citat: "Če že ... (kdo) ... piše o pisateljih ... (naj)  ...
pokaže tudi nekaj skrbi za slovenski jezik. V slovenščini ne
poznamo nobene "komanderske" stopnje tega ali onega reda.
V slovenskem jeziku ima francosko odlikovanje za zaslužne
pisatelje (Ordre des Arts et Lettres, ustanovljen 2. maja 1957)
tri stopnje, prva je komtur. To ime za stopnjo odlikovanja je prišlo
iz poimenovanj hierarhičnih cerkvenih redov. Ti so dali imena
poznejšim stopnjam redov kot odlikovanj. Zato imamo v slovenščini komturja."

Nadalje pravi pisec, da  v Slovenskem pravopisu  oba izraza
manjkata, medtem ko je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika
izraz komtur oznaka za predstojnika viteškega reda, komander pa
v nekaterih državah nosilec odlikovanja srednje stopnje. O nesmiselnih
razlagah obeh izrazov pove še marsikaj, a to velja predvsem za
jezikoslovce in ... sestavljalce slovarjev in enciklopedij, v tem
zapisu jih bom preskočila.

Zdaj pa izrecno za  vas slaviste in strokovnjake o teh zadevah še nekaj
stavkov:

"Kot piše, je komander v nekaterih državah nosilec odlikovanja
srednje stopnje. Kot razlago so navedli "nosi zvezdo komanderja
častne legije" (Knjiga II., str. 379). [...] Komtur je stopnja reda, ki
se nosi okoli vratu. Tretja stopnja reda legije časti se nosi okoli vratu
in zvezde sploh nima. Po njenem zgledu je enako tudi pri redih drugih
držav. Komturska stopnja se vedno nosi okoli vratu in je brez zvezde.
Zvezdo imata samo prva in druga stopnja reda, zato je nesmiselnost
razlage v  Slovarju slovenskega knjižnega jezika še posebej nelogična.

Očitno so tudi odlikovanja nekaj, na kar se spozna prav vsak.
Če hoče novinar pisati o medicini, tehniki ali sajenju korenja,
mora o tem vsaj nekaj vedeti, o vojski, drugi svetovni vojni in
odlikovanjih pa uredniki in novinarji tudi brez vsakih umskih naporov
vedo čisto vse ..."

Primorski dnevnik (TS, 29. januarja 2011) je na moje vprašanje
Komander ali komtur? dodalo Pripis uredništva: Izraz komander
reda umetnosti in leposlovja je bil naveden v uradnem sporočilu
(v slovenščini) francoskega veleposlaništva v Ljubljani o dodelitvi
odlikovanja Borisu Pahorju. Zato smo izraz komander povzeli tudi mi. -
Francosko odlikovanje "Ordre des Arts et des Lettres" ima tri stopnje:
najnižja je chevalier, srednja officier, najvišja pa commandeur. Prvih
podelijo po 200 letno, drugih do 60, komanderjev pa je največ 20 letno."

Torej? Vprašanje ostane odprto: V slovenščini je prav komander ali
kot trdi strokovnjal komtur? This is a question!

Sprašuje
jolka milič


Dodatne informacije o seznamu SlovLit