[SlovLit] Jana Zemljarič Miklavčič

Matjaz Zaplotnik matjaz.zaplotnik na siol.net
Tor Dec 28 23:26:53 CET 2010


V današnjem Delu (28. december 2010) je objavljena žalostna vest, da 
je umrla doc. dr. Jana Zemljarič Miklavčič, dolgoletna sodelavka 
Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik in zadnjih nekaj let 
predavateljica na Oddelku za prevajalstvo FF v Ljubljani.

Jana Zemljarič Miklavčič je na FF v Ljubljani diplomirala iz 
slovenskega jezika in primerjalne književnosti. V obdobju 1996--2000 
je bila tajnica Slavističnega društva Slovenije, nato je bila 
zaposlena kot strokovna tajnica programa tečajev slovenščine Centra 
za slovenščino kot drugi/tuji jezik FF v Ljubljani. Področji njenega 
strokovnega dela sta bili slovenščina kot tuji jezik (iz tega 
področja je 2002 magistrirala) in korpusno jezikoslovje (leta 2007 je 
zagovarjala doktorsko disertacijo o govornih korpusih, ki je leto 
kasneje v predelani obliki izšla pri Znanstveni založbi Filozofske 
fakultete). Njeno delo na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik 
je zajemalo koordinacijo projektov 'Sporazumevalni prag za 
slovenščino', 'Slovenščina na daljavo' (http://www.e-slovenscina.si), 
'1st & 2nd click on Slovene' in 'Tools for Offline Language 
Learning'. V okviru doktorske disertacije je zgradila Učni korpus 
govorjene slovenščine. Pred nekaj leti se je zaposlila na Oddelku za 
prevajalstvo FF v Ljubljani, kjer je izvajala predavanja in seminarje 
na temo slovenske družbe, kulture in literature, razumevanja in 
tvorjenja besedil v slovenskem jeziku ter slovenskega besediloslovja 
in analize diskurza.

Njena bibliografija priča, da je bila raziskovalnemu delu zvesta vse 
do prezgodnjega konca. 


Matjaž Zaplotnik


Dodatne informacije o seznamu SlovLit