[SlovLit] Novo na vikipediji in drugje -- Re: Pouk slovenščine na dveh ravneh

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Dec 27 18:30:39 CET 2010


http://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:WikiProjekt_Slovenska_literarna_veda --
besediloslovje (ja, pomotoma smo posegli v jezikoslovje,
nastati bi moralo geslo tekstologija oz. tekstna kritika),
postmoderna literatura, humanistika, humboldtovska univerza
(zraven je nastalo še geslo Humboldtova univerza v Berlinu),
mohorjanka. Gesla so še potrebna popravkov, vabljeni k posegom.

===

http://sl.wikipedia.org/wiki/Portal:Literatura -- ta teden na portalu
Literatura.

http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2010-December/001838.html
--
kriza italijanskih univerz (podjetizacija in kastizacija) in krčenje
humanistike.

http://www.nuk.uni-lj.si/sb -- portal Slovenska bibliografija.

http://www.dlib.si/?urn=URN:NBN:SI:DOC-9BFD8VPP -- ojej, kaj smo
pisali leta 1977 v Tribuno :) -- miran

===

From: Metka Hojnik-Verdev <metka.hojnik na t-1.si>
Date: 2010/12/27
Subject: Re: [SlovLit]Pouk slovenščine na dveh ravneh
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2010/003609.html in dalje)

Spoštovani kolegi,
zelo sem žalostna, ko takole "obiramo" profesorice razrednega
pouka, kakšno je njihovo jezikovno znanje ... Čestitam vsem mamam,
očetom ... in vsem, ki "absolutno, absolutno" govorijo samo zborni jezik.
Menim, da status predmetu slovenščina v širši javnosti pada prav zaradi
elitnega razmišljanja o popolnosti [...] predlagam strpnost do kolegov
učiteljev in morda v tem prazničnem času izrečemo kakšno pohvalo,
da smo kot starši zelo srečni, ko našega otroka uči prijazna  učiteljica,
ko vzbudi ljubezen do slovenskega jezika in literature.

Osebno bi pohvalila in se zahvalila profesorici Duški Safran, ki uči
mojo hčer slovenščino na I. gimnaziji v Celju, ker zna pohvaliti, kritično
opozoriti na napake in kar je zame kot mamo in učiteljico zelo pomembno,
zna poučevati z ljubeznijo in veseljem. Moja hči se njenih ur veseli in
sproščena odhaja iz razreda.

DRAGI KOLEGI, NE POZABIMO, SAMO PRAVOPIS NI PREDMET SLOVENŠČINA!

Metka Hojnik Verdev


Dodatne informacije o seznamu SlovLit