[SlovLit] E-knjige po naročilu -- Slovenska krajevna imena v Avstriji -- Klasična filologija -- Hrvaške pisateljice

MHladnik, arnes miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Nov 29 19:06:09 CET 2010


From: Matija Brumen (Matija.Brumen na nuk.uni-lj.si)
Sent: Monday, November 29, 2010 11:59 AM
Subject: Dan odprtih dan EOD / EOD open day / 3.12.2010

Uporabnike naše storitve »EOD – e-knjige po naročilu« vabimo, da nas 3. 
decembra
obiščete v Narodni in univerzitetni knjižnici (Turjaška 1, Ljubljana), ob 
dnevu odprtih
vrat, ko bomo v Repro centru ob 10.00h, 14.00h in 16.00h predstavljali 
izdelavo EOD
e-knjig in storitev EOD. Obiščite tudi našo prenovljeno spletno stran 
http://books2ebooks.eu/

Storitev E-knjige po naročilu (EOD) omogoča bralcem, da preko spletnih
knjižničnih katalogov knjižnic, ki so del mreže EOD, po lastnem izboru
naročijo digitalizacijo knjig, ki so izšle med leti 1500 in 1900. Mreža
sprejema nove člane tako iz Evrope kot tudi izven njenih meja. [...]
Pomembno je tudi to, da so digitalne kopije knjig, potem ko so knjige
digitalizirane, prosto dostopne vsej javnosti. Razvoj storitve EOD 
sofinancira
Evropska komisija v okviru  programa Kultura. Projekt z omogočanjem
lažjega dostopa do knjižnega gradiva podpira medkulturni dialog med
bralci in uporabniki zgodovinskih knjig. Storitev EOD je v oktobru 2006
ustanovilo 13 evropskih knjižnic iz 8 držav. V zadnjih treh letih so 
knjižnice,
ki sodeljujejo v projektu, izdelale vsega skupaj približno 4000 EOD e-knjig.

===

From: (razredi na sazu.si)
Sent: Monday, November 29, 2010 10:03 AM
Subject: vabilo

Slovenska akademija znanosti in umetnosti vljudno vabi na predstavitev
21. zvezka Razprav Razreda za filološke in literarne vede:
Pavel Zdovc, Slovenska krajevna imena na Avstrijskem Koroškem
Slovar in jeziko(slo)vni komentarji – razširjena izdaja. Obsežno delo bosta
predstavila avtor dr. Pavel Zdovc in doc. dr. Vincenc Rajšp, ki je knjigo 
uredil.
Predstavitev knjige bo 8. decembra 2010 ob 11. uri v veliki dvorani SAZU, 
Novi trg 3/II.

Predsednik SAZU akad. prof. dr.  Jože Trontelj, Marija Brezigar, višja 
svetovalka

===

http://bmcr.brynmawr.edu/archive.html -- Bryn Mawr Classical Review praznuje 
21 let.
Forum Humanist Discussion Group (http://www.digitalhumanities.org/humanist) 
je na
sceni vse od maja 1987, Slovlit 
(http://mailman.ijs.si/mailman/listinfo/slovlit), ki bi se v
marsičem rad zgledoval pri slednjem, pa je v dvanajstem letu starosti.

===

From: Osolnik, Vladimir (vladimir.osolnik na ff.uni-lj.si)
Sent: Monday, November 29, 2010 6:55 PM
Subject: FW: Obisk hrvaških pisateljic

Društvo slovenskih pisateljev je v okviru bližnjega knjižnega sejma in v 
okvirih
svojih mednarodnih stikov povabilo na tradicionalni obisk skupino hrvaških
pesnikov in pisateljev in predvidelo tudi njihov že tradicionalni obisk na 
naši
Fakulteti oziroma na Oddelku za slavistiko in Oddelku za slovenistiko.
V sredo, 1. decembra, bo Društvo slovenskih pisateljev ob 17. uri gostilo
hrvaške pisateljice Mani Gotovac, Ljiljano Filipović, Jagno Pogačnik in
Marino Šur Puhlovski. Večer bo moderirala Iva Kosmos. Na Oddelku za
slavistiko pa jih bo v četrtek, dne 2. decembra ob 12.30 sprejel predstojnik
Oddelka, dr. Niko Jež; ob 13. uri se bodo gostje srečale s profesorji in 
študenti
na smeri Slovanski študiji, Hrvaški, srbski in makedonski jezik v 
predavalnici
št. 5, pritličje. Cenjeni slavistični, slovenistični in drugi kolegi, 
študentje slavistike,
slovenistike in drugih smeri, prisrčno vabljeni. Dodatne informacije o seznamu SlovLit