[SlovLit] =?UTF-8?Q?Vezljivost -- Kralj na FF -- Tratnik v Vidmju -- Filolo=C5=A1ke pripombe= ?=

miran.hladnik na guest.arnes.si miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Nov 2 22:04:50 CET 2010


Pošiljatelj	Lingvistični_krožek <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Zadeva	LK, 8. november
Datum	Tue, 2 Nov 2010 14:42:15 +0100 

LK FF v Ljubljani vabi na 939. sestanek v ponedeljek, 8. novembra, ob
18.00
v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete. Predaval bo
asist. dr. Robert Grošelj, Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete v 
Ljubljani. Tema predavanja: Vezljivost odrazov praslovanskega *mysliti v 
zgodovini izbranih slovanskih jezikov. Vabljeni tudi študentje. ---
Chikako Shigemori Bučar

===

Pošiljatelj	Študentska_založba <info na zalozba.org>
Zadeva	Lado Kralj predstavlja: Kosec koso brusi
Datum	Tue, 2 Nov 2010 10:04:16 +0100 

Vljudno vas vabimo na pogovor o knjigi kratkih zgodb dr. Lada Kralja,
ki bo v ponedeljek, 8. novembra, ob 17. uri, v Modri sobi Filozofske 
fakultete v Ljubljani, Aškerčeva ulica 2. Pogovor z avtorjem bo vodila 
prof. primerjalne književnosti, avtorica številnih spremnih besed in 
prevajalka Seta Knop. [...]

===

Od: urskakerin1 na gmail.com
Zadeva: Suzana Tratnik v Vidmu
Datum	Sat, 30 Oct 2010 09:53:43 +0200 

V sredo, 27. 10. 2010, je Videm obiskala pisateljica in družbena
aktivistka Suzana 
Tratnik. Najprej se je udeležila predavanja prof. Roberta Dapita o
slovenski književnosti, 
kjer se je študentom predstavila in povedala nekaj o sebi, o lastnem
ustvarjanju, o 
sodobni slovenski književnosti in o slovenski družbi ter odnosu
slovenske države do 
različnih vrst manjšin, ki bivajo v Sloveniji.

Po predavanju smo pisateljico popeljali po prostorih naše fakultete,
ji pokazali 
predavalnice, kabinete in knjižnico ter prostor v knjižnici, kjer
imamo zbrano 
slovensko literaturo, slovarje in revije.

Nato pa smo se zbrali v knjigarni in založbi Odos, ki je v Vidmu
posebna po tem, 
da je njen lastnik Slovenec  Marco Vertovec. Tam najdemo veliko
slovenskih knjig 
ter knjig o Sloveniji v italijanskem jeziku. Rade volje nam je
priskočil na pomoč 
in nam ponudil prostor za literarni večer. Literarno srečanje je vodil
profesor 
Roberto Dapit, v italijanščino pa je tolmačil študent slovenščine
Luciano Lister. 
To je bila enkratna priložnost za povezovanje in sodelovanje študentov
slovenščine 
iz vseh letnikov. Brali in prevajali so odlomke ter jih na večeru tudi
javno prebrali. 
Večer se je začel z branjem študentov, ki so prebrali odlomek iz
romana Ime mi je 
Damjan v slovenščini in v italijanščini. Nato je sledil pogovor o
glavnem junaku 
Damjanu. Študentje so nato prebrali še en odlomek iz romana v obeh
jezikih. 
Pogovor se je nadaljeval in odprlo se je veliko zanimivih ter predvsem
aktualnih 
tem o pravicah različnih vrst manjšin v Sloveniji. Na koncu je sledilo
še branje 
odlomka s prevodom iz zbirke kratkih zgodb Česa nisem nikoli razumela
na vlaku. 
Odprlo se je veliko vprašanj, tako literarnih kot socioloških.
Številno občinstvo 
je imelo priložnost spoznati Slovenijo še z drugih plati. Večer je bil
pester in 
čas je hitro tekel, tako da se je večer po dveh urah in pol zaključil
s pogovorom 
z občinstvom.

Izvedba večera je bila izjemno uspešna, udeležilo se ga je številno
občinstvo, o 
dogodku so poročali tudi zamejski časopisi. Za izvedbo gre zahvala v
prvi vrsti 
Suzani Tratnik, ki nas je obiskala, profesorju Robertu Dapitu za
odlično vodenje 
večera ter Lucianu Listru za uspešno tolmačenje, knjigarni Odos za
prostor ter 
založbi Beletrina za denarno podporo, Centru za slovenščino kot
drugi/tuji jezik 
za organizacijsko podporo, vsem študentom in gostom, posebno
lektoricama Poloni 
Liberšar in Karin Marc Bratina, pa za sodelovanje in udeležbo, s
katero so 
pripomogli, da je večer uspel.

Urška Kerin, lektorica slovenščine v Vidmu

===

"Subiotto, Namita" <Namita.Subiotto na ff.uni-lj.si>  
Zadeva	Prispevek za revijo Filoloske pripombe
Datum	Fri, 29 Oct 2010 11:18:33 +0200 

Tudi letos vas, da s svojimi prispevki sodelujete v novi številki
revije Filološke pripombe.
Filološke pripombe je slavistični zbornik s področja humanističnih
ved. Nastal je kot 
rezultat meduniverzitetnega sodelovanja Filološke fakultete Permske
državne univerze, 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Inštituta za makedonsko
književnost, ki deluje 
v okviru Univerze "Sv. Cirila in Metoda" v Skopju, in Filozofske
fakultete Univerze v Zagrebu.
Filološke pripombe prinašajo bogat spekter znanstveno-raziskovalnih
prispevkov humanističnih 
ved (filozofija, književnost, zgodovina, jezikoslovje) v že
prepoznavnih rubrikah: 
Filozofsko-kulturološki problemi, Zgodovina in filologija, Jezik v
zgodovinsko-kulturološkem 
kontekstu (primerjalni vidik), Sodobna družba v kulturi, jeziku in
književnosti, Jezikoslovna 
didaktika, Jezikoslovje in Recenzije, Informacije. [...] Besedilo
pošljite v elektronski 
obliki (in na disketi) na naslov contact na philologicalstudies.org IV.
Uradni jeziki zbornika 
so hrvaščina, makedonščina, ruščina in slovenščina. [...] Rok za
oddajo prispevkov je 
20. november 2010. Besedila morajo biti klasificirana, lektorirana in
urejena za tisk.
Več informacij na: http://philologicalstudies.org/ -- Namita Subiotto,
Oddelek za slavistiko FFDodatne informacije o seznamu SlovLit