[SlovLit] Musis amicus -- SdS -- Empetriji

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sob Okt 23 17:24:27 CEST 2010


http://www.bf.uni-lj.si/knjiznice/o-knjiznicah/organiziranost/knjiznica-odd-za-gozdarstvo/pobuda-za-prost-dostop/ -- 
aktualne informacije na temo prostega dostopa od znanosti.

MUSIS amicus: Posebna številka ob osemdesetletnici Kajetana Gantarja. Uredila Jerneja 
Kavčič in Marko Marinčič.  Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010 
(Keria: Studia Latina et Graeca 12/2-3 (2010)). 479 str. 

Srečanje ob osemdesetletnici akademika prof. dr. Kajetana Gantarja bo v torek, 26. oktobra 
2010, ob 18. uri v Modrijanovi knjigarni. Vabljeni.

===

http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/okr_miza.doc -- popravljena povezava na okroglo mizo Aktualna vprašanja pouka 
slovenščine v teoriji in praksi na slovenskem slavističnem kongresu v Ljubljani 1. okt. 2010, dostopno s kazala na 
spletni strani SDS: http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/sds.html 

Po prvi seji UO SdS, 22. 10. Naj na kratko poročam, kaj je novega v delovanju Slavističnega društva
Slovenije (SdS). V petek, 22. 10. 2010 se je UO SdS sestal prvič v času
mojega predsedniškega mandata in mandata nove tajnice Petre Jordan.
Sklenili smo, da bo naslednji ciklus slavističnih kongresov obšel centre
novih slovenistik po Sloveniji in jih spodbudil, da predstavijo svoje
delovanje. Tako bo l. 2011 kongres v najstarejši >novi<
slavistiki/slovenistiki v Mariboru, v soorganizaciji SD Maribor, ki mu
predseduje dr. Alenka Valh Lopert. Kongres se bo financiral iz kotizacij,
ker drugih virov ni.  Člani UO so se strinjali, naj bo program manj natrpan,
in več predavanj posvečenih tudi interesom učiteljev. Ko bo vsebinska
zasnova bolj konkretna, sporočimo.  Naša želja tudi je, da bi spet
vzpostavili povezavo z ZŠ, tako da bi se kongres spet štel kot izobraževanje
učiteljev z ustreznim točkovanjem (obljubiti ne moremo!), pa da bi
organizirali strokovni posvet o Cankarjevem priznanju, predno se spremeni
morebitna sedanja organizacijska struktura tega tekmovanja.  Predsedniki
nekaterih sedaj mirujočih sekcij so obljubili aktivirati svojo dejavnost
(leksikološka, Znanost mladini).  Druge pozivamo k premisleku, ali bodo
pripravile kak predlog programa do januarja 2010, se ukinile, bi kazalo
prezaposlenemu vodji najti namestnika? 

Eden največjih problemov so kajpak finance. Še tiste skromne, od katerih
društvo živi, prihajajo neredno ali pa sploh ne. Mislim konkretno na
zaostanke plačil članarin in naročnin revij.  Zato prosim zamudnike, da
svoje obveznosti poravnajo, saj je od prispevkov članstva  odvisna tudi
kakovost delovanja društva.  >Otipljive< koristi članstva so popusti pri
naročninah revij, pri kotizacijah idr., tiste manj merljive pa koncentracija
informacij o strokovnih novostih v revijah in na kongresih, občutek
stanovske povezanosti, stiki s kolegi in še kaj.  Kot rečeno, trudili se
bomo spet bolj pritegniti večinsko članstvo, učitelje, in prosimo za
razumevanje, če se stvari ne bodo odvijale s takim tempom, kot bi si želeli.

Ko bo kaj novega, se spet oglasim. Lep pozdrav. Boža Krakar Vogel, predsednica SdS.  

===
http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/hlad_metodol1.mp3 in 
http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/hlad_metodol2.mp3 -- 
popravljena povezava na predavanje o metodologiji literarne vede za podiplomce.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit