[SlovLit] Subject: al prov se reče kosmič ali müsli

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Okt 19 11:39:26 CEST 2010


From: "Erika Kržišnik" <erika.krzisnik na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Tuesday, October 19, 2010 10:48 AM
Subject: al prov se reče kosmič ali müsli

Vsekakor je slovenščina, iz katere na ravni strokovnega in znanstvenega 
besedila izključujemo slovensko terminologijo, manj jezik za intelektualno 
rabo. Pristajamo na osnovno- in srednješolsko intelektualno raven 
slovenščine, na omejeni svet torej. Pa smo spet tam, kjer smo že bili konec 
18. in še v začetku 19. stoletja, do neke mere vse do ustanovitve univerze v 
Ljubljani. Slovenščina bo jezik za izražanje čustvene, tudi čutne dimenzije, 
jezik za leposlovje, počasi zlasti za poezijo - če bomo imeli srečo in 
dobili novega Prešerna, celo jezik za odlično poezijo. A se pri nas čas 
nazaj vrti ali kaj?

Vem (upam), da Simona Klemenčič ni mislila tako, a njen zapis zveni tako. 
Sicer pa tudi jaz mislim, da je za predstavitev na mednarodni ravni smiselno 
rabiti mednarodno terminologijo, če nastopamo v slovenščini (kolegi, upam, 
da vsaj v slovanskem svetu nastopamo v slovenščini?). Sama se tega držim pri 
nastopih/objavah na slavističnih konferencah v tujini ali na primer pri 
predavanjih za tuje slaviste na Seminarju slovenskega jezika, literature in 
kulture ipd. In prof. Toporišič je v nekem članku (med drugimi seveda) kot 
terminološko neprimeren prav zaradi mednarodne terminologije izpostavil moj 
članek, objavljen v zborniku SSJLK. Se nisem preveč vznemirjala, priznam.
Me je pa vznemiril današnji članek Marka Crnkoviča z naslovom Ker mi tujke 
niso tuje v Delovi prilogi, ki od mene zahteva, da ob branju njegovega 
publicističnega besedila v Oni jemljem v roke slovar tujk. Le zakaj? Pa naj 
on vzame v roke slovar tujk in nato še SSKJ,  se malo potrudi in mi pove, 
kar ima povedati, tako, da bom razumela (pa magari če razloži zadevo, zakaj 
pa  pravzaprav ne, tako se bom še česa naučila). -- Erika


Dodatne informacije o seznamu SlovLit