[SlovLit] Pleteršnikov simpozij v Pišecah

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Ned Sep 12 10:46:52 CEST 2010


From: "Marko Jesensek" <marko na jesensek.si>
Sent: Sunday, September 12, 2010 8:51 AM
Subject: simpozij v Pisecah

13. in 14. septembra 2010 bo na Pleteršnikovi domačiji v Pišecah potekal 
tradicionalni (tokrat prvič tudi mednarodni) znanstveni simpozij Dnevi Maksa 
Pleteršnika – Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja. Simpozij organizirata 
Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru (Oddelek za slovanske jezike in 
književnosti)  in  Strokovni odbor Maksa Pleteršnika. Vljudno vabljeni.

Red. prof. dr. Marko Jesenšek

POGRAM SIMPOZIJA
Ponedeljek, 13. 9. 2010
9:30–10.30 (na dvorišču pred Pleteršnikovo rojstno hišo)
Otvoritev simpozija in pozdravni govori 
10:30 –11:30  (Pleteršnikova domačija)
Jože Toporišič: Škrabec o zaznamovanju naglasov v Pleteršnikovem slovarju
France Novak: Vprašanja poznavanja jezikovnega sestava, jezikovnega razvoja in besedil za primerno slovarsko delo
Mija Michelizza: Sodobno slovaropisje in splet
Iztok Kosem: Prihodnost leksikografije – dinamični slovar

11:45–12:45  (Pleteršnikova domačija)
Marko Stabej, Tadeja Rozman:  Slovarji, učitelji in šolarji
Tadeja Rozman: Razumi, kdor more (razumljivost slovarskih definicij v šolski praksi)
Helena Dobrovoljc: Problem obvestilnosti sodobnega pravopisnega slovarja 
Aleksandra Bizjak Končar: Razporeditev ilustrativnega gradiva v splošnem razlagalnem slovarju slovenskega jezika 

15:00–16:00 (Pleteršnikova domačija)
Mojca Žagar Karer: Definicije v slovenskih terminoloških slovarjih
Marjeta Humar: Poimenovanja za moške in ženske v novejših slovenskih terminoloških slovarjih
Mojca Tomišić: Tipologija prikaza glagolov s se v novem slovarju slovenskega jezika
Gjoko Nikolovski: Prvi makedonsko-slovenski knjižni slovar Franceta Novšaka kot osnova za novi makedonsko-slovenski slovar in slovensko-makedonski slovar

16:15–17:30 (Pleteršnikova domačija)
Dorota Chłopek, Emil Tokarz: Internet English Monolingual Lexicons and Meaning Construction
Krzysztof Feruga: Molizańska leksykografia
Libor Pavera: K terminologii neologismu v poetice a stylistice
Przemyslaw Brom: Czarnogórska leksykografia - wybrane zagadnienia
Mateusz Warchał: Pedagogiczne funkcje dyskursu aksjologicznego - rola leksykozbiorów internetowych
 
Torek,  14. 9. 2010
9:00–10:15 (Pleteršnikova domačija)
Karmen Kenda-Jež in Peter Weiss: Slovenski narečni slovarji: kako je
Peter Weiss, Karmen Kenda-Jež: Slovenski narečni slovarji: kako naj bi bilo
Marija Bajzek Lukač:  O zgradbi in vsebini gornjeseniškega slovarja
Zinka Zorko, Anja Benko: Madžarizmi v Mukičevem romanu Garaboncijaš in nekateri ustrezniki zanje v Pleteršnikovem slovarju 

10:30–11:30 (Pleteršnikova domačija)
Anja Benko, Mihaela Koletnik: Primerjalni terminološki narečni slovarček (za izbrano besedje s področja poljedelstva)
Rada Cossutta:  Osnutek terminološkega narečnega ribiškega slovarja govorov Tržaškega zaliva 
Danila Zuljan Kumar: Besedje s tematiko sadovnjak, vrt, polje in živali v govoru Medane
Jožica Škofic: Kako se pri vas reče (in kako se to napiše)?

11:45–12:45 (Pleteršnikova domačija)
Irena Orel:  Slovensko zgodovinsko slovaropisje – stanje in perspektive
Majda Merše: Vloga kazalk v slovenskem (zgodovinskem) slovaropisju
Natalija Ulčnik: Časopisje kot slovarski vir Pleteršnikovega Slovensko-nemškega slovarja
Irena Stramljič Breznik: Besedotvorni procesi slovenskega jezika na prelomu stoletja z vidika Pleteršnikove slovarske oznake novoknjižno

13:00–14.15 (Pleteršnikova domačija)
Kristina Šter: Živalska frazeologija v Glonarjevem slovarju v primerjavi s Pleteršnikovim, Murkovim in Gutsmanovim slovarjem ter Metelkovo slovnico
Marko Jesenšek: Zgodovinsko slovaropisje – med narečjem in knjižnim jezikom
Alenka Šivic Dular: K razvoju psl. Glagolov na -nǫti v slovenščini  
Donald F. Reindl: Mycological Terminology in Maks Pleteršnik’s Slovenian-German Dictionary

14:30–15.30 (Pleteršnikova domačija)
Kathrin Steyer: Korpusbasierte Erhebung lexikographisch relevanter Sprachdaten
Erla Hallsteinsdóttir: Deutsch-isländische Lexikographie (Nemško-islandsko slovaropisje)
Rufus H. Gouws: Expanding the scope of the application of enrichment in dictionary articles
Lidija Arizankovska: Makedonsko in slovensko slovaropisje 

15:30 Zaključek simpozija (zidanica Maksa Pleteršnika)

===

Re: [Slovlit] Novičke (http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2010/003461.html) --
Flisarjev Čarovnikov vajenec v stripu stane 3 evre.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit