[SlovLit] Književnost na maturi 2011 (brez kotizacije, saj organizacijo seminarja sponzorira založba Mladinska knjiga)

Zoran Bozic zoran.bozic na kate.si
Pon Avg 30 21:42:48 CEST 2010


FAKULTETA ZA HUMANISTIKO UNIVERZE V NOVI GORICI VABI NA

Seminar Književnost na maturi 2011

16. september 2010, rok prijave 6. september 2010 (ana.toros na ung.si)

Lokacija: prostori Univerze v Novi Gorici, Vipavska 11c, AJDOVŠČINA


9.00 pozdrav

9.10 -10.30  Katja Mihurko Poniž: Primerjava med maturitetnima romana Gospa 
Bovary in Ločil bom peno od valov

10.30-10.45 odmor za kavo

10.45-12.15 Zoran Božič: Gospa Bovary - od hrepenenja do naveličanosti, od 
uživanja do trpljenja (delavnica)


12.15-14.00 odmor za kosilo

14.00-14.45 Zoran Božič: Gospa Bovary - klasični realistični roman 
svetovnega slovesa (predavanje)

14.45 - 15.30 Vita Žerjal Pavlin: Tematska in idejna razčlemba Lainščkovega 
romana Ločil bom peno od valov (predavanje)

15.30-15.45 odmor za kavo

15.45-17.15  dr. Vita Žerjal Pavlin: Slogovna sredstva, simbolika v 
Lainščkovem romanu Ločil bom peno od valov (delavnica)


17.15-17.30 zaključek seminarja


KRATKA PREDSTAVITEV PREDAVANJ IN DELAVNIC

Dr. Katja Mihurko Poniž
Primerjava med maturitetnima romanoma Gospa Bovary in Ločil bom peno od 
valov

V predavanju bom naredila kratko primerjalno analizo pripovednih strategij 
(romaneskni prostor in čas, potek zgodbe, pripovedovalec in literarni liki, 
ironija) v obeh romanih, nato bom predstavila in razčlenila teme in motive, 
ki jih odkrijemo v obeh romanih. V tematski analizi se bom osredinila na 
prikazovanje ženske ujetosti v svet, v katerem ne more uresničiti svojih 
želja in predstav, Flaubertov in Lainščkov kritičen odnos do malomeščanske, 
provincialne družbe in na tematizacije problema artikulacije lastnih želja v 
jeziku in mit o strastni ljubezni. Med motivi bom izpostavila motiv bolezni 
in smrti, motiv prešuštva, motiv materinstva, motiv vode, motiv bega v druge 
svetove in opozorila na vlogo predmetnega sveta v romaneskni stvarnosti.

Dr. Zoran Božič
Gospa Bovary - od hrepenenja do naveličanosti, od uživanja do trpljenja 
(delavnica)
Gospa Bovary - klasični realistični roman svetovnega slovesa (predavanje)

V delavnici bom z interaktivno obravnavo odlomkov sledil ljubezenski zgodbi
Emme Bovary, pri čemer bom izpostavil Emmino zaznamovanost s svetom fikcije 
ter
njeno nevrotično menjavanje kontrastnih duševnih stanj. Predstavitev bo 
vključevala
odnos do moža in obeh ljubimcev ter nezadržno Emmino pot v pogubo.
V predavanju bom opozoril na pretehtano zgradbo romana v povezavi s 
temeljnimi
fabulativnimi prvinami, na menjavanje pripovednih perspektiv, na simbolična 
mesta v
pripovedi, na razlike v ljubezenskih občutjih posameznih literarnih likov 
ter na dramatičnost kot eno pomembnih odlik Flaubertovega literarnega sloga.

Dr. Vita Žerjal Pavlin
Tematska in idejna razčlemba Lainščkovega romana Ločil bom peno od valov 
(predavanje)
Slogovna sredstva, simbolika v Lainščkovem romanu Ločil bom peno od valov 
(delavnica)

V uvodnem predavanju bodo predstavljene teme in ideje romana, predvsem zveza 
ljubezenske in bivanjske teme ter njun stik z religiozno, družbeno in 
zgodovinsko temo. Ob navodilih za delo dijakov bodo poudarjene tiste 
aktualne ideje romana, ki bodo primerne za diskusijo z dijaki in njihovo 
vrednotenje vzrokov in posledic v romanu predstavljene zakonske in osebne 
krize. V delavničnem delu se bomo posvetili slogovnim značilnostim romana, 
predvsem simbolom in nalogam, s katerimi bodo dijaki prepoznavali simbole, 
njihov pomen in vlogo za tematsko-idejno večplastnost romana.


SEMINAR JE FINANČNO PODPRLA ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA.

Kako nas najdete: izberete izvoz Ajdovščina, na semaforju zavijete desno 
(smer Vipava) in peljete do krožišča, kjer izberete drugi izvoz (Ribnik). 
Nato peljete do Osnovne šole Šturje, tam zavijete levo in peljete še malo 
naprej do modre stavbe na desni, v kateri bo potekal seminar.

VESELIMO SE VAŠEGA OBISKA! 


__________ Informacija od ESET NOD32 Antivirus, zbirka virusnih definicij 5377 (20100818) __________

To sporočilo je preveril ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.si

Dodatne informacije o seznamu SlovLit