[SlovLit] Digitalne metode in slike

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Avg 24 15:57:45 CEST 2010


http://wiki.digitalmethods.net/ -- o digitalnih metodah v humanistiki.

http://home.medewerker.uva.nl/r.a.rogers/ -- "spletni epistemolog" Richard A. Rogers o digitalnih metodah.

"Pred kratkim sem se pogovarjala s človekom, ki je bil zelo zaskrbljen zaradi Wikipedije. 
Označil jo je za veliko intelektualno grožnjo, kot vir, ki mu ni mogoče zaupati, ker ne vemo, 
kdo je napisal članek in koliko od prebranega je resnično. To me je šokiralo kot eklatanten
primer ideje, da moramo vedeti, katere reči so resnične, da bi vedeli, ali si jih je treba zapomniti 
ali ne, in simptomatičen za presojo uspešnost oz. neuspešnost našega izobraževalnega sistema. 
Kar Wikipedija ponuja novi generaciji bralcev, je priložnost samostojne presoje, ali so zapisane 
trditve resnične. Presoje na osnovi svojega branja več različnih virov in ponotranjenja več različnih 
perspektiv. Brez tega kritičnega pogleda tudi najboljši in stokrat potrjeni vir ne bi smel biti vir, ki 
bi mu brezpogojno zaupali. Slepo zaupanje v resnična dejstva je po mojem slabše od kritične 
izpostavljenosti desetim napačnim faktom."  (Iz intervjuja z digitalno humanistko Julio Flanders, 
http://stephanieschlitz.com/?p=38)

http://chronicle.com/article/Hello-Worlds/5476 -- zakaj naj se humanisti naučijo programiranja.

http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/galeri134/index.html -- poletje v slikah. -- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit