[SlovLit] Stožice -- Zasebna branja

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Avg 12 22:34:18 CEST 2010


From: "Silvo Torkar" <silvot na zrc-sazu.si>
Sent: Wednesday, August 11, 2010 5:46 PM
Subject: Re: [SlovLit] Stožice

Strinjam se z Mojco Honzak, da je pri določanju izgovora (pravorečni 
standardizaciji) zemljepisnih imen potrebno izhajati iz lokalne rabe,  ki je za 
ime Stožice (z ozkim o-jem) razen pri "staroselskih" Stožencih izpričana le v 
že omenjenem Krajevnem leksikonu Slovenije iz l. 1971 (SP 2001 tega 
imena nima). 

Kar pa zadeva etimologijo, tiči v imenu skoraj brez dvoma koren stog, 
bodisi kot občno ime (senena kopica ipd.) bodisi kot osebno ime Stog. Za to 
govori zlasti stanovniško ime Stoženci. Starejša oblika imena je bila 
najverjetneje *Stožiče, o čemer pričajo nekateri zapisi v matičnih knjigah 17. 
stol. in tudi v drugih, še starejših listinah. Oblika Stožice je potemtakem 
nastala z disimilacijo, podobno kot Studenčice (< *Studenčiče), Dolenčice (< 
*Dolenčiče), Vošce (< *Lašiče).

Silvo Torkar
Inštitut za slovenski jezik F. Ramovša
ZRC SAZU

===
 
From: "Marko Snoj" <marko.snoj na zrc-sazu.si>
Sent: Wednesday, August 11, 2010 12:18 PM
Subject: RE: [SlovLit] Stožice -- V. d. direktorice -- Vino (in poezija)

Ime Stožice gotovo nima nič skupnega z glagolom tožiti. Prvič je zapisano l.
1370 kot Stosicz, nato l. 1430 kot Stositsch kar je treba brati Stožič
(kakšen je bil takrat ta o, iz zapisa žal ni mogoče razbrati). Tu pa smo že
daleč tudi od stožca; dalo bi se sicer misliti na drugačno manjšalnico od
stog (ta beseda bi motivacijsko lahko ustrezala, saj pomeni "rogovilast
kol", nato "drog v kopici sena" in posledično "kopica sena" -- geometrijski
stožec je seveda manjšalnica od stog v zadnjem pomenu, saj njegova oblika
spominja na obliko senene kopice), namreč tako na -ič (kakor npr. rožič,
prašič, pobič), vendar bi v tem primeru pričakovali naglas na -i-, ki se
zaradi naglašenosti ne bi reduciral. S kolegom Torkarjem sva pred nekaj
meseci govorila o tem imenu. Če se prav spomnim, je predlagal izvajanje iz
rodovnega imena Stožiči, ki je označevalo rod, potomce nekega Stoga. Stog je
namreč slovansko osebno ime, ki se ohranja v nekaterih sorodnih jezikih,
npr. v stari češčini. Na Češkem je tudi kraj Stožice, ki je zelo verjetno
istega izvora kot naše, le da se je češko ime ohranilo v glasovno
pričakovani obliki, naše pa, ki bi se moralo glasiti Stož(i)či, v pogosto
rabljenem tožilniku Stož(i)če, pa je utrpelo disimilacijo ž -- č > ž -- c v
Stož(i)ce. Zagate glede kvalitete o-ja etimologija sicer ne more rešiti,
čeprav je s stališča naglasoslovja tu verjetneje pričakovati ozki (nekdaj
novoakutirani) o. Domačini (in ti so relevantni, čeprav so danes
Ljubljančani) so ime menda res tako izgovarjali. 
Marko Snoj

---

From: "Študentska založba" <info na zalozba.org>
Sent: Wednesday, August 11, 2010 12:11 PM
Subject: Zasebna branja in Prosti trg na Dnevih poezije in vina

Dragi ljubitelji poezije in vina, letos vas v okviru festivala Dnevi poezije in vina 
<http://www.poezijainvino.org> , ki bo med 25. in 28. avgustom potekal na Ptuju, 
vabimo, da se nam pridružite pri dveh prav posebnih projektih prebiranja poezije:

PROSTI TRG je odprto branje, ki ga Festival že drugič pripravlja skupaj z revijo Mentor. 
Mikrofon bomo ponudili vsem,  ki si želijo predstaviti svojo poezijo obiskovalcem in 
udeležencem  festivala. Dobimo se v soboto, 28. 8., med 13.00 in 16.00 na Vrazovem 
trgu na Ptuju. Prijave bo do 28. 8. do  12.00 zbirala Staša  Pavlovič 
(stasa.pavlovic na zalozba.org). Postanite del edinstvene atmosfere! 

ZASEBNO BRANJE je posebna izkušnja - pogovor z avtorjem v ozkem krogu in 
pesniško branje na različnih skritih in zasebnih lokacijah Ptuja ob spremstvu ptujskega 
gostitelja. Na manj znane, a posebej lepe in zanimive kotičke Ptuja vas bomo vsakič 
spremili izpred festivalske infotočke na Vrazovem trgu. Ker je število mest omejeno na 
12-20 mest (število mest se spreminja od lokacije do lokacije), vas vabimo, da si svoje 
mesto rezervirate na info na zalozba.org.  

Urnik Zasebnih branj: 
sreda, 28.8. ob 17. uri, PTUJSKI GRAD, VINOTEKA: Fabio Scotto, Nadja Dobnik, Ivan Dobnik, Gostitelj: Aleš Arih
Zbirno mesto: dom KULTure ob 16.45. 
četrtek, 26.8. ob 18. uri: Laura Solomon in Pregor Podlogar, Gostiteljica: Tjaša Mrgole 
Zbirno mesto: dom KULTure ob 17.45. 
petek, 27.8.ob 18. uri: Georgi Gospodinov in Ljudmil Dimitrov, Gostiteljica: Nevenka Doblekar
Zbirno mesto: dom KULTure ob 17.45. 
sobota, 28.8. ob 17. uri: III. MITREJ: Yuyutsu Ram Dass Sharma in Evald Flisar 
Zbirno mesto: dom KULTure ob 16.30


Dodatne informacije o seznamu SlovLit