[SlovLit] Digitalna knjižnica Založbe Pedagoškega inštituta

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Jun 7 18:14:49 CEST 2010


From: "Janja Zmavc" <janja.zmavc na gmail.com>
To: "slovlit" <slovlit na ijs.si>
Sent: Monday, June 07, 2010 5:49 PM
Subject: Digitalna knjižnica

V okviru Založbe Pedagoškega inštituta je pričela delovati Digitalna
knjižnica. Digitalna knjižnica je digitalna, netiskana uredniško-izdajateljska
platforma, ki obsega štiri zbirke:

1) Dissertationes (http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=45) kot
urednik jo vodi red. prof. dr. Igor Ž. Žagar, namenjena pa je izdajanju
novih in ponatisu že izdanih eno- in večavtorskih monografij s področja
humanistike in družboslovja.

2) Zbirka Clavis litterarum Slovenicarum (http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=43) 
nastaja pod uredniško taktirko doc. dr. Jonatana Vinklerja, sicer tudi glavnega 
urednika Zbranih delih Primoža Trubarja in editorja drugih izdaj (Educa, Nova revija, Rokus,
SIGIC, Društvo slovenskih skladateljev, Slovenska filharmonija ...); v njej
bodo kot znanstveno-kritične edicije objavljana dela slovenskega slovstva
med 1550 in 1918.

3) Zbirko Compendia (http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=42)
uredniško vodi doc. dr. Janja Žmavc, v njej pa bodo objavljeni predvsem
univerzitetni učbeniki za posamezne predmete na fakultetah štirih slovenskih
univerz ali zasebnih visokih šol.

4) Documenta (http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=46): zbirka bo
prinašala besedila, ki so >>miscelanea<< raziskovalnega procesa (članek,
nenatisnjeno javno predavanje, poročilo); zbirko uredniško vodi dr. Alenka
Gril.

Izdaje izhajajo v obliki, ki je identična tiskani knjigi, le da je
elektronska. Vsako besedilo je pred sprejemom v objavo ustrezno recenzirano
s strani kompetentnih raziskovalcev/raziskovalk zadevnega področja;
recenzenta sta v kolofonu tudi navedena. Vsaka izdaja je bralcem dostopna v
integralni podobi, in sicer na dva načina: a) v butični nakladi do 75
brezplačnih izvodov za avtorja, zainteresirano javnost in knjižnice (na
CD/DVD nosilcu) ter b) v obliki flipbooka in pdf datotek(e), ki sta
identična izdaji za knjižnice ter sta dostopna na spletni strani
http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=27. Vsak flipbook vsebuje
celotno, neokrnjeno izdajo in možnost izvoza pdf datoteke v bralčev
računalnik, zaradi zaščite avtorskih pravic pa je kvaliteta tiska iz pdf
datoteke omenjena na 150 dpi, besedila in slikovne opreme pa ni mogoče
izvažati ali kopirati.

Uredniški odbor Digitalne knjižnice:
red. prof. dr. Igor Ž. Žagar, glavni in odgovorni urednik
doc. dr. Jonatan Vinkler, pomočnik glavnega in odgovornega urednika
doc. dr. Janja Žmavc in doc. dr. Alenka Gril, članici uredniškega odbora
Editološka zasnova in razvoj Digitalne knjižnice, oblikovanje, prelom in
digitalizacija: doc. dr. Jonatan Vinkler

Vabljeni k obisku spletnih strani (http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=27) 
in prebiranju prvih digitalnih objav, če pa vas zanima sodelovanje z morebitnimi 
prispevki, vprašanja in material pošljite na el. naslov glavnega in odgovornega
urednika Igorja Ž. Žagarja (igor.zzagar na gmail.com).

Janja Žmavc


Dodatne informacije o seznamu SlovLit