[SlovLit] Iz Bielsko-Biale

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Ned Jun 6 21:56:19 CEST 2010


From: "Agnieszka Bedkowska-Kopczyk" <abkmk na poczta.onet.pl>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Sunday, June 06, 2010 4:21 PM
Subject: porocilo iz Bielsko-Biale

Pozdravljeni, pošiljam tri sporočila s slovenistike v Bielsko-Biali:

7. PREVAJALSKA DELAVNICA
Na univerzi v Bielsko-Biali je 29. in 30. maja 2010 potekala 7. prevajalska
delavnica, namenjena študentom slovenščine in češčine iz vse Poljske.
Delavnico so v okviru tamkajšnjega slavističnega znanstvenega krožka že
sedmo leto zapored organizirali študentje pod mentorstvom Agnieszke
Będkowske-Kopczyk, Agnieszke Baran in Tatjane Jamnik. V slovenski sekciji so
študentje prevajali pesmi Lucije Stupice in kantavtorska besedila Mateja
Krajnca ter kratko prozo Dušana Merca, v češki sekciji pa poezijo Bogdana
Trojaka in prozo Juana Zamore.

V soboto in nedeljo so študentje z mentorji v skupinah diskutirali o
posameznih prevajalskih orehih v izbranih besedilih, ki so jih prejeli mesec
dni pred pričetkom delavnice. V vsaki skupini sta bila vsaj dva mentorja:
eden za izvirni in eden za ciljni jezik. Naloga mentorja za izvirni jezik je
bilo preverjati ujemanje (ekvivalenco) prevoda glede na izvirnik, mentor za
ciljni jezik pa je skrbel za jezikovno pravilnost v ciljnem jeziku -
poljščini. Pri prevajanju besedil v slovenističnih skupinah pa sta dejavno
sodelovala tudi avtorja besedil. Kot že prejšnja leta se je tudi tokrat
pokazalo, kako dobrodošla je avtorjeva razlaga širšega konteksta besedil, ki
ga prevajalec iz besedila samega ne bi mogel razbrati. 

V soboto zvečer je bil v okviru 11. festivala znanosti in umetnosti
organiziran tudi literarno-glasbeni večer, na katerem so se predstavili
omenjeni slovenski in češki ustvarjalci ter poljska pesnica, ki živi na
Češkem, Renata Putzlacher. Zvečer je sledila >slavoparty<.

Delavnica se je v nedeljo popoldne zaključila s predstavitvami posameznih
skupin, ki jim je sledila debata na temo prevajalskih rešitev. Nato so bile
udeležencem podeljene diplome. 

Prevajalska delavnica je letos potekala v povezavi s partnerskim projektom
Festivala slovenske kulture Zlati čoln v Krakovu, ki je potekal med 31.
majem in 2. junijem 2010 (program festivala in spremljevalnih dogodkov je
dostopen na spletnih straneh http://festiwalzlotalodz.webnode.com/). 

Slavistični znanstveni krožek in organizatorji iz Bielsko-Białe se za
finančno podporo delavnici iskreno zahvaljujejo Centru za slovenščino kot
drugi/tuji jezik na Univerzi v Ljubljani, Tehnično-humanistični akademiji v
Bielsko-Białi, 11. festivalu znanosti in umetnosti, Škrabčevi ustanovi ter
Društvu Triglav-Rysy, za soorganizacijo delavnice KUD Police Dubove iz
Vnanjih Goric in Literarnemu društvu IA iz Ljubljane, za pomoč pri
organizaciji in izvedbi delavnice pa tudi vsem mentorjem, ki so tudi tokrat
sodelovali volontersko: Agnieszki Będkowski-Kopczyk, Agnieszki Baran, Regini
Wojtoń, Vitězslavu Vilímku, Jiříju Murycu, Renati Putzlacher, Bojani
Todorović, Katarini Šalamun-Biedrzycki in Tatjani Jamnik ter gostom Luciji
Stupici, Mateju Krajncu, Dušanu Mercu iz Slovenije in Juanu Zamori s Češke. 

Podrobnosti so dostopne na spletnih straneh: 
- prevajalske delavnice v Bielsko-Białi: http://www.warsztaty.translatorskie.prv.pl/index.html
- krakovskega Festivala slovenske kulture Zlati čoln: http://festiwalzlotalodz.webnode.com/
(TJ, ABK)

SLOVENSKA ZANSTVENA POMLAD 
Tudi letos smo imeli priložnost gostiti predavatelje iz Slovenije, tokrat iz
Univerze v Mariboru, in sicer (navajam v časovnem zaporedju): dr. Polono
Vidmar, prof. Mirana Štuhca, prof. Nado Šabec, prof. Bojana Borštnerja in
prof. Anko Krašno, kmalu se nam še obeta predavanje dr. Jacka Kozaka z
Univerze na Primorskem. (ABK)

TUJE FILOLOGIJE DANES IN ZAHTEVE TRGA 
Od 1. oktobra 2009 do 30. septembra 2010 izvajamo na naši univerzi projekt z
naslovom Sodobna znanstveno-gospodarska orodja v srednjeevropskem prostoru

Njegovo izvedbo je omogočila finančna podpora Islandije, Lichtensteina in
Norveške, sofinanciranje iz sredstev Finančnega mehanizma Evropskega
gospodarskega prostora in Norveškega Finančnega mehanizma v okviru Sklada za
štipendije in strokovno izobraževanje (Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy).
V okviru projekta, ki poteka pri Katedri za srednjeevropske študije in
Katedri za iberistiko, nastajajo na slavistiki in iberistiki 180-urni
didaktični moduli za specializacije poslovni jeziki, med drugim poslovna
slovenščina. Znotraj projekta nastajajo tudi slovarji poslovnega jezika,
seveda tudi slovensko-poljski poslovni slovar, ki predstavlja nepogrešljivo
učno gradivo za študente in predavatelje ter pomožno gradivo za tehnične
prevajalce in poslovneže.

Zdaj nas čaka znanstvena konferenca z naslovom Tuje filologije danes in
zahteve trga, katere se udeležijo mdr. kolegi iz Slovenije. Program
konference v angleščini in poljščini najdete na naslovu:
http://www.jb.ath.bielsko.pl/?page=obj&oid=39 

Lep pozdrav! Agnieszka Będkowska-Kopczyk


Dodatne informacije o seznamu SlovLit