[SlovLit] Maj v Gradcu

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Jun 2 16:43:00 CEST 2010


From: "tjasa alic" <tjasaalic na yahoo.com>
Sent: Wednesday, June 02, 2010 4:34 PM
Subject: maj v Gradcu

Tudi v Gradcu se je v mesecu maju zvrstilo kar nekaj zanimivih slovenskih dogodkov.
5. maja smo si v lokalu Die Scherbe (v soorganizaciji Kluba slovenskih študentk in 
študentov Gradec) ogledali monokomedijo Gulyás, v kateri je v glavni vlogi navdušil 
in številno občinstvo do solz nasmejal igralec Aleksander Tolmaier. V istem lokalu je 
naslednji dan potekal filmski večer, v katerem smo si ogledali tri filme: Kralj Matjaž 
(dokumentarni film, režija: Milan Urbajs), Srce je žalostno (igrani film, režija: Milena 
Olip) in Vučko (igrani film, režija: Matevž Luzar). 

20. in21. maja 2010 je na slavističnem inštitutu Univerze Karla in Franca v Gradcu 
potekal 8. slovenistični simpozij z naslovom Gradec in Slovenci. 19 predavateljev iz 
Avstrije in Slovenije je interdisciplinarno osvetlilo vlogo Gradca v kulturni zgodovini 
Slovencev. Prireditelja sta bila graški Inštitut za slavistiko in Slovenski znanstveni 
inštitut na Dunaju.

Med številnimi temami naj jih omenimo le nekaj. Izr. prof. dr. Ludvik Karničar, glavni 
organizator dogodka, je osvetlil nastanek slovenskega društva Societas slovenica pred 
natančno 200 leti v Gradcu in pomen Gradca za Slovence. Dekan humanistične fakultete 
v Gradcu red. prof. dr. Gernot Kocher je predstavil raziskavo o študentih prava v Gradcu, 
med katerimi so bili tudi številni Slovenci. Zgodovinar red. prof. dr. Peter Vodopivec je 
poudaril vpliv Joanneuma in drugih graških izobraževalnih ustanov na Slovence do 1848, 
dekan Filozofske fakultete v Mariboru red. prof. dr. Marko Jesenšek pa vlogo Gradca v 
razvoju slovenskega jezika, predvsem vzhodnoštajerske variante knjižnega jezika do 
sredine 19. stoletja. Druge zanimive teme so bile še: Slovenci kot univerzitetni učitelji v 
Gradcu, slovenski naravoslovci v Gradcu, Gradec in slovensko narodopisje, dopisovanje 
med utemeljiteljem graške slavistike Gregorjem Krekom in Baudouinom de
 Courtenayem, sekavska škofija in Slovenci v 19. st., slovenska študentska gibanja v 
avstro-ogrski monarhiji, graški časopisi ter Gradec in Štajerska v slovenski ljudski pesmi. 

Spremljevalna prireditev ob simpoziju je bila razstava plakatov, ki so jih pripravili študenti 
prevajalstva skupaj z lektoricama Kasildo Bedenk in Tjašo Alič in na njih predstavili zanimive 
in znane Slovence, ki so v Gradcu pustili svoj pečat: Janeza Nepomuka Primica, Gregorja 
Kreka, Benjamina Ipavca, Jakoba Lorberja, Antona Murka, Karla Štreklja, Frana Ramovša, 
Friderika Pregla, Matija Murka, Rajka Nahtigala in Stanislava Hafnerja. Razstava plakatov 
ne bi bila mogoča brez finančne pomoči graškega inštituta za slavistiko ter Centra za 
slovenščino kot drugi/tuji jezik. 

Zaključek simpozija je bil sprejem pri graškem županu, ki so se ga udeležili tudi štajerski
politiki, med njimi bivši deželni glavar avstrijske Štajerske dr. Krainer in dolgoletni graški 
župan A. Stingl. Iz Bruslja se je številnim udeležencem pridružil evropski poslanec Lojze 
Peterle, koroški Kvintet bratov Smrtnik iz Železne Kaple pa je poskrbel za nadvse prijeten 
in kakovosten pevski kulturni program.

25. maja smo spomladanske dogodke zaokrožili z literarnim večerom s slovensko pesnico 
Matejo Bizjak Petit – Mathèo. Pesmi iz knjižice prevodov Tipam skozi čas, ki je izšla ob tej 
priložnosti, je v slovenščini in francoščini brala avtorica sama, prevajalci – študenti 
prevajalstva pa so brali nemške prevode. Poleg inštituta za slavistiko sta bila soorganizatorja 
večera še kulturno društvo Mariborska literarna družba ter Društvo »Avstrijsko-slovensko 
prijateljstvo« iz Gradca. 

Vsem pošiljamo lepe pozdrave iz Gradca in vam želimo uspešen zaključek študijskega leta.

izr. prof. dr. Ludvik Karničar
prof. Kasilda Bedenk
Tjaša Alič


Dodatne informacije o seznamu SlovLit