[SlovLit] O slovenščini v Trstu -- O ugledu humanistike -- Prešernova nova oblačila

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Maj 21 10:41:43 CEST 2010


From: "Karin Marc Bratina" <karin na emporos.si>
Sent: Thursday, May 20, 2010 9:23 PM
Subject: Slovenski jezik in kultura na Visoki šoli tujih jezikov za prevajalce in tolmače Univerze v Trstu

Oddelek za slovenščino Visoke šole tujih jezikov za prevajalce in tolmače je 13. maja 2010 
v sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Filozofsko fakulteto Univerze v Trstu in Narodno 
in študijsko knjižnico Trst organizirala še zadnji dve predavanji iz cikla Slovenski jezik in 
kultura. Nastopila sta dr. Vesna Mikolič, dekanja Fakultete za humanistične študije Univerze 
na Primorskem, s predavanjem Problemi jezikovne medkulturnosti in dr. Marko Jesenšek, 
dekan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, s predavanjem Slovenski jezik v evropskih 
globalizacijskih procesih. Dr. Vesna Mikolič je spregovorila o najvišji ravni medkulturne 
jezikovne zmožnosti, in sicer razumevanju t. i. “rich points”, ki so v jezikih kulturno pogojene; 
področja, na katerih so najpogostejše, so področje leksike, govornih dejanj in 
konverzacijskega sloga.
 
Dr. Marko Jesenšek je ponazoril vprašanja jezikovne politike in jezikovnega načrtovanja 
glede na večjezičnost, večjezikovnost, jezikovno prepletanje, jezike v stiku in odnos slovenščine 
do globalne angleščine oz. uradnih jezikov Evropske zveze, ki so v Sloveniji po osamosvojitvi 
začela postajati vse bolj aktualna; v določenih razmerjih so se odprla vprašanja (so)obstoja
 slovenščine v novi skupnosti. Prikazal je položaj slovenskega jezika v Evropski zvezi, in 
sicer v luči Evropskega leta jezikov in Evropskega leta medkulturnega dialoga. Predstavil je 
slovensko jezikovno izkušnjo v nekdanji skupni državi ter opozoril na nekatere navidezne 
podobnosti glede položaja slovenščine v SFRJ in EZ, nato pa analiziral jezikovne razmere 
in položaj slovenskega jezika v novi skupnosti, ki ga odločilno določa odločitev za večjezičnost 
Evropske zveze. Predstavil je prednosti in težave, ki so povezane z evropsko večjezičnostjo; 
prikazal slovensko jezikovno politiko in načrtovanje, kakršna se kažeta v Zakonu o javni rabi 
slovenskega jezika in v Resoluciji o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2007–2011, 
svoje razmišljanje pa sklenil s prikazom položaja slovenistike na domačih in tujih univerzah.

===

From: "Zajc, kristina" <kristina.Zajc na ff.uni-lj.si>
Sent: Friday, May 21, 2010 9:06 AM
Subject: Predstavitev monografije Pogledi, Humanistika in družboslovje v prostoru in času

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani kot največja in najpomembnejša znanstveno-pedagoška 
ustanova s področja humanistike in družboslovja na Slovenskem je ob praznovanju 90-letnice 
obstoja pripravila znanstveno monografijo z naslovom Pogledi in podnaslovom Humanistika in 
družboslovje v prostoru in času. V monografiji so zbrani odlični prispevki uglednih avtorjev s 
Filozofske fakultete in enega s Teološke fakultete. Publikacija tako ponuja pestro množico 
pogledov na humanistiko, na pomen in razvoj posameznih humanističnih ved na Filozofski 
fakulteti, prinaša pa tudi uporabne podatke o zdajšnjih in nekdanjih sodelavcih humanistih 
na tej ugledni fakulteti - enem od stebrov univerze, brez katerega >predbolonjske< univerze 
pravzaprav ni. S predstavitvijo monografije, ki bo potekala v torek, 25. maja 2010, ob 11. uri 
v Modri sobi, Filozofska fakulteta UL tudi uradno zaključuje praznovanje 90-letnice svojega obstoja.

===

From: "Študentska založba" <info na zalozba.org>
Sent: Wednesday, May 19, 2010 3:31 PM
Subject: Vabilo: Prešernova nova oblačila in Oda Prešernu

PETEK, 21. maja, Od 8. - 23. ure, Prešernov trg: Prešernova nova oblačila

Prešernov spomenik bo v času festivala Fabula za en dan doživel preobrazbo. Art inštalacijo 
Prešernovega novega oblačila, ki bo ročno popisan z odlomki iz pesnikove najdaljše pesnitve 
Krst pri Savici, bo realizirala oblikovalka in ilustratorka Andreja Brulc. Koncept projekta je zasnovan 
na principu, da bo skulptura Prešerna v celoti odeta v unikatno tuniko oz. palerino, ki bo stilistično 
reminiscentna na oblačila, modna v času pesnikovega življenja. Tunika bo imela večji ovratnik iz 
žameta, ki bo plapolal čez pesnikova ramena, okrog vratu pa bo tunika zavezana z veliko pentljo. 
Zadaj, pri spodnjem delu nog, se bo tunika razpolovila na dva dela in se valovito nadaljevala na vsaki 
strani preko podstavka, vse do začetka zgornje stopnice spomenika. Po neuradni meritvi je skulptura 
velika 300 cm, s podstavkom pa še dodatnih 194 cm. Tunika bo ročno popisana z odlomki pesnitve 
Krst pri Savici. Izbor odlomkov se bo primarno osredotočil na najbolj prepoznavne pejsaže v Krstu, 
in predvsem na tiste, ki so še posebej poudarjeni v šolskem programu. Namen izbora in izvedbe 
celotnega designa je konceptualna povezava s celotnim ikonografskim kontekstom spomenika, 
predvsem pa bo poudarek na povezavi govora Črtomira in Bogomile. Njun govor, izveden na 
tipografsko eksperimentalni način, bo potekal kot glas moškega na eni in ženske na drugi strani - 
torej na levi in desni strani vzdolž pesnikovega telesa. Ker naj bi se tekst začel v višini knjige, ki jo 
pesnik drži v roki, in bi s tem spominjal na idejo, da črke padajo iz njegove knjige, bodo črke na 
eksperimentalno tipografski način potovale, se približevale in oddaljevale, s tem pa pritegovale 
bralčevo pozornost k branju odlomkov Krsta. Tehnika v prenosu teksta na tuniko bo na podlagi 
šablonskega izdelovanja črk na tekstil v beli barvi. Vizualni impakt ekspirementalne tipografije 
bo poudarjen predvsem v kombiniranju uporabe tradicionalnih tehnik, kot so šivanje in kvačkanje, 
ter črkami izdelanih iz tekstilnih materialov.

Petek, 21. maja, med 14. in 17. uro na Bregu: Na promenadi dijaki prepisujejo in svobodno 
tipografsko oblikujejo Prešernov Krst pri Savici. Spremljevalni program: Boštjan Gorenc - Pižama 
in Klemen Klemen. Sodelujejo dijaki dvajsetih ljubljanskih srednjih šol.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit