[SlovLit] Išče se honorarni sodelavec

Tomaz Erjavec Tomaz.Erjavec na ijs.si
Sre Maj 12 12:14:47 CEST 2010


Na Institutu »Jožef Stefan«, Odsek za tehnologije znanja, iščemo 
honorarnega sodelavca za delo na EU projektu IMPACT, 
http://www.impact-project.eu/.

V projektu, kjer sodelujemo z NUK, bomo izdelali korpus besedil 
slovenščine XIX. stoletja in računalniški slovar, ki bo historičnim 
oblikam prirejal sodobne ustreznice. Projekt se je že začel in traja do 
konca 2011. Delo je ocenjeno na 900 ur, okvirna bruto vrednost honorarja 
pa 10.000 EUR. Tema bi lahko bila primerna tudi kot osnova za magistrsko 
ali doktorsko nalogo oz. jezikoslovno raziskavo, možno pa je tudi 
nadaljevanje sodelovanja na sorodni tematiki z IJS oz. NUK po zaključku 
projekta. Izbrani kandidat bo najprej delal preizkusno, nato pa bomo z 
njim sklenili pogodbo za celotno trajanje projekta, ki bo izplačana v 
več obrokih, v skladu z opravljenim delom. Večino dela bo možno opraviti 
doma, na lastnem računalniku.

Naloge:
• izdelava slovarja historičnega slovenskega jezika z uporabo zbranih 
korpusov in programske opreme projekta (10.000 – 30.000 vnosov);
• izdelava pravil za ortografske spremembe med historično in sodobno 
slovenščino;
• kontrola kvalitete in nadziranje dela zunanjih sodelavcev pri 
transkripciji in lematizaciji korpusa;
• sodelovanje na projektnih sestankih in izobraževanjih za delo s 
potrebno programsko opremo (prvo predvidoma konec junija);

Idealni kandidat ima slavistično znanje s poudarkom na starejši 
slovenščini, je domač z delom na računalniku, natančen, samoiniciativen 
in komunikativen, zanimajo pa ga tudi znanstvene objave s področja 
raziskave. Znanje programiranja in izkušnje z delom na sistemu Linux ni 
pogoj, je pa zaželeno.

Če vas ponudba zanima, pošljite prijavo na tomaz.erjavec na ijs.si, v 
kateri na kratko pojasnite, zakaj ste primerni za to delo, in priložite 
svojo biografijo. Prijave sprejemamo do 1.6.2010, in vas kmalu zatem 
obvestimo o izbiri oz. povabimo na pogovor.

-- 
Tomaz Erjavec        | Dept. of Knowledge Technologies
email: tomaz.erjavec na ijs.si | Jozef Stefan Institute
www:  http://nl.ijs.si/et/ | Jamova cesta 39
fax:  (+386 1) 477-3131   | SI-1000 Ljubljana, Slovenia


Dodatne informacije o seznamu SlovLit