[SlovLit] Simpozij Pišece

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Ned Maj 9 15:57:22 CEST 2010


From: "Marko Jesensek" <marko na jesensek.si>
Sent: Sunday, May 09, 2010 3:37 PM
Subject: simpozij Pisece

Vabilo na znanstveni simpozij Dnevi Maksa Pleteršnika – Izzivi sodobnega 
slovenskega slovaropisja (Pišece, 13. in 14. 9. 2010)

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Društvo za varovanje maternega jezika 
in kulturne dediščine Maksa Pleteršnika in Strokovni odbor Maksa Pleteršnika 
pripravljajo ob Dnevih Maksa Pleteršnika dvodnevni znanstveni simpozij Izzivi 
sodobnega slovenskega slovaropisja – Pišece, 13. in 14. 9. 2010. Prijave na 
simpozij in kratek slovenski povzetek referata (20 do 30 vrstic, pisava Times 
New Roman, velikost znakov 12) pričakujem do 15. julija 2010. Referati bodo 
objavljeni v zborniku, zato Vas prosim, da mi razpravo za tisk pošljete (v pisni 
obliki in po e-pošti) najkasneje do 15. 10. 2010 na naslov: Marko Jesenšek, 
Filozofska fakulteta, Koroška cesta 160, 2000 Maribor; marko.jesensek na uni-mb.si

Slovaropisna tematika je v sodobnem evropskem jezikoslovju zelo aktualna – 
zadnji veliki mednarodni slovaropisni simpoziji so pokazali, da je v Sloveniji 
potrebno povečati zanimanje za Pleteršnika in spodbujati nove slovaropisne 
projekte, izhajajoče iz Pleteršnikove pozitivne slovaropisne dediščine. Elektronska 
oblika slovarjev vpliva na spremenjene okoliščine študija in raziskav slovenščine v 
preteklosti in sedanjosti. Simpozij v Pišecah, ki se ponaša z imenom Maksa 
Pleteršnika, je pravo mesto za predstavitev tistih problemov v sodobni leksikografiji 
in z njo povezanimi jezikoslovnimi panogami, s katerimi se srečuje sodobno 
(slovensko) jezikoslovje in posledično slovaropisje. 
 
Razprava o sodobnem (slovenskem) slovaropisju v zadnjem desetletju tematizira 
večinoma vprašanja slovarske infrastrukture, ki z ustreznostjo gradivskih virov in 
metodami za obdelavo gradiva zagotavljajo leksikografskim in leksikološkim 
raziskavam potrebno verodostojnost. Ob tem pa je potrebno upoštevati tudi 
ugotovitve sočasnega jezikoslovja in jih sprejeti kot raziskovalne izzive zlasti 
ob posodabljanju že obstoječih slovarskih del.
 
Cilji znanstvenega simpozija
Domači in tuji raziskovalci bodo razmišljali o semantični klasifikaciji in 
leksikografiji, strokovnem izrazju in obvestilnosti sodobnega pravopisnega 
slovarja, slovaropisni problematiki etimoloških slovarjev, slovenskih narečnih 
slovarjih (kako je in kako naj bi bilo) in zgodovinskih slovarjih. Gre za:
(1) vprašanja, povezane s posodobitvijo že obstoječih slovarskih del – (1.1) 
spreminjanje slovarskih konceptov; (1.2) umeščanje novih prvin v slovarje; 
(1.3) spremljanje sprememb v slovnici sodobnega jezika in njihova umestitev 
v slovar; (1.4) prilagajanje slovarskega metajezika na poti od knjižnega do 
spletnega slovarja; (1.5) problem standardizacije slovarskega metajezika; 
(2) raziskovalne izzive, ki jih predstavljajo novosti na področju historične 
leksikografije, vključujoč narečno in etimološko področje – iskanje ravnovesja 
med potrebami sodobnega uporabnika in leksikografskim prikazom besedja 
iz preteklosti in sociolektov. 
 
Veselim se sodelovanja z Vami in Vas lepo pozdravljam.
Marko Jesenšek, vodja simpozija


Dodatne informacije o seznamu SlovLit