[SlovLit] Mediji in memorija v Jugovzhodni Evropi

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Ned Maj 2 14:18:35 CEST 2010


From: "Tanja Zimmermann" <tanja.zimmermann na uni-konstanz.de>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Sunday, May 02, 2010 12:08 PM
Subject: Mediji in memorija v Jugovzhodni Evropi, 19.-22. maja 2010, Modernagalerija

Konferenca Mediji in memorija je uvodno srečanje mednarodne mreže za jugovzhodnoevropske študije,
ki namerava spodbuditi izmenjavo znanstvenikov in študentov iz različnih področij – zgodovine, umetnostne
zgodovine, političnih, medijskih in literatnih ved. Ukvarjali se bomo z različnimi transnacionalnimi in nacionalnimi
kulturami spominjanja v Jugovzhodni Evropi, njihovim prepletanjem in konkurenco. Posvetili se bomo
različnim pojavom, povezanimi s konstrukcijo spomina v raznih medijih. Sem spadajo dolgotrajnost spomina,
njegova iznajdba, aktivacija in spremembe, selekcija, potlačitev ali celo izguba spomina, prelomi in vrzeli,
napačno spominjanje, nostalgija ter rituali in sledovi spomina v obdobjih političnih in medijalnih preobratov.
wars and the Shoa etc.
 
Organizator: Prof. Dr. Dr. Tanja Zimmermann, Juniorprofessorin für Slavische Sprachen und Allgemeine Literaturwissenschaft,
Tanja.Zimmermann na uni-konstanz.de; kontakt: Helke.Schmal na uni-konstanz.de
 
Sreda, 19. maja 2010, 15.00–18.00
Ogled kulturno-zgodovinskih mest Ljubljane pod vodstvom profesorja umetnostne zgodovine Mateja Klemenčiča
Otvoritev: Pozdravni govor ministrice za kulturo Majde Širce, direktorice Moderne galerije Zdenke Badovinac in organizatorke Tanje Zimmermann

Četrtek, 20. maja 2010
Sekcija 1: Transnacionalne kulture spominjanja, 9.00–15.00
• Vladimir Osolnik (Ljubljana), Zgodovina in spomin v zgodnjem južnoslovanskem tisku 19. stoletja
• Miranda Jakiša (Berlin), Transnacionalni jugoslovanski spomin: partizanski mit in konstrukcija skupnega prostora v filmu
• Anisa Avdagić (Tuzla), Narativne podobe jugoslovanske totalitete in totalitarizma v bosansko-hercegovski kratki zgodbi na prelomu tisočletja
• Davor Beganović (Konstanz), Refleksivna in restavrativna nostalgija: dva tipa pristopa h katastrofam v sodobni jugoslovanski kulturi
• Reana Senjković (Zagreb), Njihova mladost je v nas: druga svetovna vojna in jugoslovanski mladinski časopisi v sedemdesetih letih
• Alma Denić-Grabić (Tuzla), Narativi travme in nostalgije v noveli »Muzej bezuvjetne predaje« Dubravke Ugrešić in »Mraz i pepeo« Jasne Samić
• Tihomir Brajović (Beograd), Goethejev hrast na zahodnem Balkanu: vojne, spomini in identitete v sodobni srbski, hrvaški in bosansko-hercegovski noveli
 
Sekcija 2: Nacionalne kulture spominjanja, 15.00–17.00
• Marko Trogrlić (Split), Vloga Mihovila Pavlinovića v hrvaškem nacionalnem spominu
• Nenad Makuljević (Beograd), Kultura spominjanja in konstrukcija srbske nacionalne identitete v 19. stoletju
• Bojana Bursać-Džalto (Beograd), Identiteta mesta in politika spomina: primer Beograda
• Ivana Živančević-Sekeruš (Novi Sad), Podoba srbskih bankovcev
 
Petek, 21. maja 2010
Sekcija 2 (nadaljevanje): Nacionalne kulture spominjanja, 9.00–11.00
• Marjeta Ciglenečki (Maribor), Konstrukcija in kritični sprejem partizanskih spomenikov v Sloveniji: spomenika bitke pri Mostju in heroja Jožeta Lacka
• Branimir Janković (Zagreb), Med razliko in refleksijo: spomin na marksistično zgodovinopisje na Hrvaškem po letu 1990
• Enver Kazaz (Sarajevo), Ideološki meta-narativi in podobe vojne 1992-1995
• Davor Dukić (Zagreb), Film »Duga mračna noć« (A. Vrdoljak) kot hrvaški nacionalni ep
 
Sekcija 3: Konkuriranje kultur spominjanja, 11.30–15.00
• Renata Novak Klemenčič (Ljubljana), Pisanje umetnostne zgodovine z nacionalnega vidika: primer Dalmacije
• Bojana Stojanović-Pantović (Novi Sad), Dvoumne podobe Nemčije v potopisih Miloša Crnjanskega
• Aleksandar Jakir (Split), Partizanski mit v Jugoslaviji in v državahnaslednicah
• Jasna Galjer (Zagreb), Vloga medijev pri preseganju kulturnih identitet v nedavni preteklosti
• Miroljub Radojković (Beograd), Histografsko spominjanje, mediji in vojna v Jugoslaviji
• Snježana Milivojević (Beograd), Televizijski pogled v preteklost: spomin na dogodke iz neposrednih prenosov
• Jurij Murašov (Konstanz), Televijzija in konec politične gramatike: Tuđman in Izetbegović
 
Sekcija 3 (nadaljevanje): Konkuriranje kultur spominjanja, 9.00–17.00
• Ana Milojević (Beograd), Medijsko poročanje o padcu berlinskega zidu 1989 in 2009 v Srbiji
• Dunja Melčić (Frankfurt am Main), Uporaba in zloraba zgodovinskih virov v medijih: študija primera
• Andrea Lešić-Thomas (Sarajevo), Figure spomina: spominjanje in pozabljanje v Jugovzhodni Evropi
Diskusija na temo mreže »Mediji in memorija v Jugovzhodni Evropi«
Načrtovanje znanstvene mreže »Mediji in memorija v Jugovzhodni Evropi«


Dodatne informacije o seznamu SlovLit