[SlovLit] Zlati red za zasluge Branku Berčiču -- Novo na vikipedijah -- Jezikovne tehnologije

Miran Hladnik, FF miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Apr 23 13:14:13 CEST 2010


From: "Šauperl, Alenka" <Alenka.Sauperl na ff.uni-lj.si>
Sent: Friday, April 23, 2010 12:57 PM
Subject: Dr. Branko Berčič odlikovan z zlatim redom za zasluge

Z velikim veseljem in neskončnim ponosom sporočam: V ponedeljek, 26. 4. 2010, 
bo predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Türk, našega prvega predstojnika, 
dr. Branka Berčiča, odlikoval z zlatim redom za zasluge. Odlikovanje bo 
dr. Berčič prejel za življenjsko delo na področju bibliotekarstva in literarne zgodovine.

O delu dr. Berčiča lahko nekaj malega preberete na Wikipediji: 
http://sl.wikipedia.org/wiki/Branko_Ber%C4%8Di%C4%8D, več pa v članku 
dr. Jožeta Urbanije z naslovom: Branko Berčič - 80 let, ki je izšel v Jubilejnem 
zborniku ob 20-letnici Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in 
knjigarstvo ter 80-letnici dr. Branka Berčiča (dostopen v Digitalni knjižnici Slovenije: http://www.dlib.si/documents/knjige/zborniki/pdf/URN_NBN_SI_doc-QSQOS3SW.pdf ). 

Lep pozdrav, izr. prof. dr. Alenka Šauperl
Predstojnica Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

===

Nova literarnovedna gesla na Wikipediji (http://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:WikiProjekt_Slovenska_literarna_veda). 
Popravki in dopolnila zaželeni: 
 
Ludvik Zorzut, Narte Velikonja, Alojzij Res, Alojz Kraigher, Wilhelm Baum, 
Umberto Urbani, Gruda, Kres, Sodobnost, Mladika, Koledar Goriške Mohorjeve družbe, 
Koledar Mohorjeve družbe, Cankarjeva založba, Goriška matica, Literarni leksikon, 
Slovenski literarni junaki, Zgodovina slovenskega slovstva (Glaser), 
Primorski slovenski biografski leksikon, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, 
Inštitut za slavistiko Univerze na Dunaju, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 
Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Simpozij Obdobja, Goriški muzej, 
Bevkova nagrada, Čopova diploma), Murkova nagrada, Cankarjevo priznanje, 
Jezik in slovstvo, Slavistična revija, Primerjalna književnost, Acta neophilologica, 
Bohemistika, Polonistika, Albin Čebular), Italijanistika, Folkloristika, Študije spola, 
Naratologija, Verzologija, Editio princeps, Diplomatska izdaja, Zgodovinski roman, 
Kmečka povest, Krištof Jacek Kozak.

Novi podatki so tudi v geslu kresnik (nagrada).
 
Slovenistična gesla v tujih wikipedijah (): 
- češka Wikipedija: Ivan Tavčar, Mimi Malenšek, Zofka Kveder, Janez Jalen, Ivan Pregelj, 
Prežihov Voranc, Ciril Zlobec, Janko Kersnik, Josip Jurčič, Drago Jančar
- nizozemska Wikipedija: Dragotin Kette, Josip Murn, Fran Levstik, Josip Stritar 

===

From: "Tomaz Erjavec" <Tomaz.Erjavec na ijs.si>
Sent: Friday, April 23, 2010 12:53 PM
Subject: [SDJT-L] Sedma konferenca JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE: obvestilo invabilo za prispevke

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije vabi v sklopu multikonference
Informacijska družba - IS 2010 na konferenco o jezikovnih tehnologijah,
ki bo potekala 14. in 15. oktobra 2010 na Institutu "Jožef Stefan" v
Ljubljani.

To srečanje je sedmo v vrsti konferenc o jezikovnih tehnologijah in
bo letos organizirano kot slovenska konferenca. Uradna jezika konference 
sta slovenski in angleški, vendar pa naj bi slovenski predavatelji 
napisali in predstavili svoje prispevke v slovenščini. Sprejeti 
prispevki bodo objavljeni v zborniku, ki ga bodo prejeli udeleženci 
konference ob registraciji. Prispevki bodo objavljeni tudi na spletnih 
straneh konference.

Nadaljnje informacije o konferenci, vključno z vabljenimi predavanji,
navodili za prispevke in pomembnimi datumi so dostopne na domači
strani konference.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit