[SlovLit] Novice Slavističnega društva Slovenije

Matjaz Zaplotnik matjaz.zaplotnik na siol.net
Čet Apr 8 07:58:44 CEST 2010


Do sobote, 10. aprila 2010, ste vabljeni k prijavi referatov ter 
predstavitev knjig in projektov za slovenski slavistični kongres 
''Vloge središča -- konvergenca regij in kultur''. Več na 
http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/slakongres2010.html

Zbornik z lanskega kongresa v Monoštru, ki vsebuje zajetnih 464 
strani, je v e-obliki dosegljiv na spletni strani
http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/zborniki.html

-----

Pravkar je izšla nova knjiga iz zbirke Slavistična knjižnica.
Mateja Pezdirc Bartol: Najdeni pomeni: empirične raziskave recepcije 
literarnega dela. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2010 
(Slavistična knjižnica, 15). 280 str.
Iz recenzij red. prof. dr. Marka Juvana in red. prof. dr. Mirana 
Hladnika:
   Avtorica sledi novejšim, pretežno semiotično usmerjenim teorijam 
gledališča in gledalca, ki ob besedilni komponenti uprizoritve 
upoštevajo tudi druge znakovne kode. Monografija se pri 
interpretaciji statistično obdelanih odgovorov posveča aplikaciji 
pridobljenih ugotovitev v šolski praksi, s čimer koristno opozori na 
mnoge didaktične zablode. 
   Prednost knjige je v pripetosti na praktična vprašanja v sodobnem 
literarnem sistemu. Avtoričino pragmatično stališče pride do izraza 
na mestih, kjer se sprašuje o posledicah rezultatov za obravnavo 
kratke proze in dramatike v šoli. Tu ponuja čisto konkretne nasvete 
vsem, ki se ukvarjajo z literarno vzgojo v šoli: nagovarja k bolj 
fleksibilni izbiri berila v šoli, je proti vsiljevanju uradnih 
šolskih interpretacij in se zavzema za vztrajno obiskovanje dramskih 
predstav.

Knjige, ki so v zbirki Slavistična knjižnica izšle med leti 2006--
2009, so v e-obliki dosegljive na spletni strani
http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/slaknj.html

Slavistična knjižnica je zbirka znanstvenih monografij s 
slovenistično oz. slavistično tematiko. Njen urednik je Zoltan Jan. 
Principi za izbor v Slavistično knjižnico so objavljeni na
http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/razpis_slaknj.html

-----

Sekcija učiteljev ruščine pri Slavističnem druptvu Slovenije je bila 
v letu 2009 zelo dejavna. Pregled delovanja je objavljen na spletni 
strani
http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/rus.html
Matjaž Zaplotnik


Dodatne informacije o seznamu SlovLit