[SlovLit] Parada mladih -- Reciklaža -- Re: Danilo Kiš -- Literarna kritika in bibliotekarji

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sob Feb 20 06:29:54 CET 2010


From: "Huber, Damjan" <damjan.huber na ff.uni-lj.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Friday, February 19, 2010 1:12 PM
Subject: Vabilo na Parado mladih

Drage kolegice in kolegi! 

Ste ravnokar diplomirali oziroma ste podiplomski študenti? Raziskujete 
na področju književnosti, jezikoslovja ali v kakšni drugi disciplini humanistike 
ali družboslovja? Ste prišli do zanimivih rezultatov? Če je tako, vas vabimo 
k sodelovanju na 46. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture 
(www.centerslo.net/seminar). Tema seminarja je Slovanstvo v slovenskem 
jeziku, literaturi in kulturi. Seminar prireja Center za slovenščino kot drugi/tuji 
jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; letos 
poteka od 5. do 16. julija. Udeleženci so tuji slovenistični strokovnjaki in 
študentje, program je sestavljen iz intenzivnih lektoratov, predavanj, delavnic 
in spremljevalnih strokovnih ter kulturnih prireditev. 

Ponujamo pet predavateljskih mest v seriji Parada mladih. Gre za blok 
predavanj v popoldanskem času (predvideni datum je 8. 7. 2010). V 
20-minutnem predavanju na prepričljiv in kar se da dinamičen način 
predstavite svoje sveže raziskovalne rezultate, povezane s krovno temo 
seminarja. Poslušali vas bodo in se z vami pogovarjali seminaristi in 
domači strokovnjaki. Predavanje je seveda v slovenščini. 

Če vas zanima sodelovanje, vas prosimo, da do 31. marca 2010 na naslov 
damjan.huber na ff.uni-lj.si pošljete naslov in povzetek svojega predavanja 
(v obsegu do 3000 znakov) ter kratko samopredstavitev. O izboru vas bomo 
obvestili do 15. aprila 2010. Avtorji in avtorice sprejetih povzetkov bodo 
morali nato najkasneje do 10. maja 2010 pripraviti besedilo za zbornik 
(4-5 strani oziroma do 10.000 znakov s presledki), saj seminarski zbornik 
izide pred prireditvijo. Predavanje in objava sta honorirani po ceniku 
Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 

Lepo pozdravljeni. 
Predsednica 46. SSJLK
red. prof. dr. Vera Smole

Strokovna sodelavca 46. SSJLK
mag. Mojca Nidorfer Šiškovič in Damjan Huber

===

From: "Rok Dovjak" <rok.dovjak na gmail.com>
Sent: Friday, February 19, 2010 12:51 AM
Subject: vabilo na predstavo

V imenu študentske Gledališke skupine Reciklaža Vas  vabim na našo predstavo
Novo življenje, ki bo 5. marca ob 19.00 v Kosovelovi dvorani Cankarjevega
doma. Predstava bo kolaž Čehovovih dram, odigranih v izvirniku, v ruščini, a
s slovenskimi nadnapisi. Vstopnice je mogoče kupiti na blagajni Cankarjevega 
doma ali v kabinetu 212 v terminih, ki so obavljeni na www.slavistika.net.
Cena vstopnic: 10 evrov. Več o nas in predstavi na: http://www.kgd-reciklaza.org

Rok Dovjak

===

From: "Osolnik, Vladimir" <Vladimir.Osolnik na ff.uni-lj.si>
Sent: Friday, February 19, 2010 1:48 PM
Subject: RE: [SlovLit] Konferenca o Danilu Kišu (http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2010/003276.html)

Miran, k temu prijaznemu vabilu vsem poznavalcem literarnih del Danila Kiša
in kot njegov zvesti bralec bi rad s spoštovanjem dodal nekaj vrstic:
tudi jaz sem diplomiral na Filološki fakulteti univerze v Beogradu in celo 
na istem oddelku kot Danilo Kiš: na Oddelku oz. bolje skupini študijev, 
ki se je imenovala: Grupa za opštu književnost i teoriju književnosti, kar 
je ustrezalo francoskim poimenovanjem svetovne književnosti in nemškim 
poimenovanjem primerjalne književnosti. In v zadnji vrstici bi k epitetonom, 
ki Kiša zaznamujejo v očeh bralcev po svetu in domovini, in, seveda, na 
Slovenskem, dodal: črnogorski, srbski, južnoslovanski, evropski in tudi 
svetovni pisatelj Danilo Kiš ... Obe prireditvi zaslužita vso pozornost in 
udeležbo. lp, Mirko

===

From: Klemen [mailto:kk na siol.com] 
Sent: Thursday, February 18, 2010 8:26 AM
Subject: RE: Komisija za Berčičevo nagrado

Sporočam vam odločitev komisije, da letošnjo Berčičevo nagrado 
(http://sl.wikipedia.org/wiki/Branko_Berčič) za 
najboljše diplomsko delo podeli Katji Zamuda za nalogo Literarne kritike 
kot vir anotacij v knjižničnih katalogih 
(http://www.ff.uni-lj.si/hp/dnsk/a.exe?n=dn&e=ip%3DKatja%20Zamuda). 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit