[SlovLit] Potočka zijalka -- Literatura v vikipedijah

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Dec 1 19:02:44 CET 2009


From: "Peter Weiss" <peter.weiss na guest.arnes.si>
Sent: Tuesday, December 01, 2009 6:46 PM
Subject: Re: [SlovLit] Potočka zijalka (http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2009/003195.html)

Potóčka zijálka je jama v južnem pobočju Olševe, severno od Solčave. V tem 
delu Zgornje Savinjske doline se v narečju jama, pravzaprav duplina (menda z 
ravnim dnom) v skalni strmini imenuje zijalka (kar se izgovarja [wk], ne 
[lk]). Pridevnik Potočki/potočki se nanaša na kmetijo v Potoku (njeno ime 
izvira iz prvotnega ledinskega imena) v Podolševi oz. pri Svetem Duhu. Tej 
kmetiji je nekdaj pripadal del Olševe s Potočko zijalko, poznejši lastnik 
Rogar pa je zijalko leta 1928 prodal Muzejskemu društvu v Celju. Gospodar je 
Potočnik, njegova žena Potočnica, kar je vzporedno koroškemu Karníce iz 
Samorastnikov Prežihovega Voranca (kje: na Karnícah; kmet je Karníčnik, 
njegova žena Karníčnica, pridevnik Karníški/karníški). Pridevnik 
Potočki/potočki ima končnico kot v kmečki, Zadrečka dolina ali Donačka 
gora. – Peter Weiss

===

http://sl.wikisource.org/wiki/Literatura_v_Wikipedijah -- Ana Ozebek, Literatura
v Wikipedijah (diplomsko delo).


Dodatne informacije o seznamu SlovLit