[SlovLit] Novi zborniki in diktatorski copyright

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sob Nov 28 16:55:43 CET 2009


Treći hrvatsko-slovenski slavistički skup / Tretje hrvaško-slovensko slavistično srečanje: 
Zbornik referata ... održanog u Opatiji 7. i 8. travnja 2006. Ur. Anita Peti-Stantić. Zagreb: 
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti; Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta 
u Zagrebu; FF press, 2009. 267 str.

Slovenska narečja med sistemom in rabo. Ur. Vera Smole. Ljubljana: Znanstvena založba 
Filozofske fakultete, 2009 (Obdobja, 26). 606 str. 

Infrastruktura slovenščine in slovenistike. Ur. Marko Stabej. Ljubljana: Znanstvena založba 
Filozofske fakultete, 2009 (Obdobja, 28). 474 str.

===

Več kolegov je zmotil grozeči stavek v kolofonu zadnjih dveh publikacij: "Brez pisnega dovoljenja 
FF UL je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javna priobčitev, dajanje 
na voljo javnosti (internet), predelava ali vsaka druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih 
delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v 
elektronski obliki. Odstranitev tega podatka je kazniva." Manjka samo še omejitev, koliko časa 
smemo prebrano držati v glavi :)

O neprimernosti takih izjav v inštituciji, katere poslanstvo je razširjanje informacij, znanja in
izkušenj, ne pa njihovo preprečevanje, smo se na FF že pogovarjali in v posameznih
primerih dosegli črtanje tega teksta in nadomestilo s sodobnejšo, produktivnejšo in prijaznejšo 
obliko urejanja odnosa do intelektualnih proizvodov, kakor jo določa licenca CC: "To delo je na voljo 
pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5 (priznanje avtorstva, nekomercialno, brez 
predelav). V skladu s to licenco je mogoče vsakemu uporabniku ob priznanju avtorstva delo 
razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati in dajati v najem, vendar samo v nekomercialne 
namene. Dela ni dovoljeno predelovati." (Za več o licencah CC glej http://creativecommons.si/ 
in spletno stran Inštituta za intelektualno lastnino http://www.ipi.si/sl/)

Kupca na vratih trgovine opozarjati, da bo za krajo kaznovan, je nekultivirano in je bilo 
nepredstavljivo že včasih, ko kupec še ni bil kralj. Ob dejstvu, da so od leta 2002 dalje 
Obdobja bralcem zastonj dostopna na internetu, pa je grožnja v kolofonu abotna. Obžalujem, 
da se je FF pustila zavesti propagatorjem zastarele avtorske zakonodaje, ki v primeru 
glasbenih izdelkov sproža konfliktne situacije, namesto da bi jih pomirjala, in jih utegne 
zanetiti še pri knjižnih. Svoj prispevek za zbornik (Infrastruktura slovenistične literarne 
vede) sem, tako kot druge svoje tekste, že pred dnevi postavil na splet (http://lit.ijs.si/infra.pdf). 
Pregona me obvaruje samo izrecni dekanov odpustek. Naj gre zdaj s prošnjami za morebitni 
vzporedni natis dekana nadlegovat še ostalih 89 nehonoriranih avtorjev v zborniku? 
Pričakujem, da se FF v prihodnje odpove vsaj odvračajočim formulacijam v impresumu, 
če že ni konsenza za sodobnejše načine razširjanja knjig pod licencami CC.  -- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit