[SlovLit] Sporazumevanje v slovenskem jeziku

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Nov 24 19:52:46 CET 2009


From: "Špela Vintar" <spela.vintar na guest.arnes.si>
Sent: Tuesday, November 24, 2009 4:48 PM
Subject: [SDJT-L] Občni zbor jutri - opomnik

Upravni odbor SDJT sklicuje občni zbor društva, in sicer v sredo, 25. 
novembra 2009, ob 17h v predavalnici 024 na Filozofski fakulteti 
(Aškerčeva 2, v kleti). Dnevni red:
 
1. Izvolitev delovnega predsedstva
2. Izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika
3. Ugotavljanje sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
4. Poročilo o delovanju društva od zadnjega občnega zbora; obravnava in 
sprejem poročila
5. Poročilo o finančnem poslovanju društva v obdobju od zadnjega občnega 
zbora; obravnava in sprejem poročila
6. Volitve
7. Predstavitev programa o delu v naslednjem letu in razprava
8. Razno

Po občnem zboru bomo lahko prisluhnili še predavanju Simona Kreka z 
naslovom:

Projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku" - leto ena: standardi in 
orodja

Povzetek predavanja
Septembra 2009 so bili na strani projekta "Sporazumevanje v slovenskem 
jeziku" (http://www.slovenscina.eu/) javno objavljeni t.i. kazalniki, ki 
zajemajo 1. specifikacije za redno zbiranje pisnega gradiva za 
referenčni korpus, 2. specifikacije za izdelavo učnega korpusa za 
potrebe slovničnega analizatorja, 3. specifikacije za izdelavo 
oblikoslovnega leksikona, 4. specifikacije za izdelavo govornega 
korpusa, 5. specifikacije za izdelavo posamezne leksikalne enote v 
leksikalni bazi ter 6. opis analize referenčnega korpusa za potrebe 
izdelave leksikalne baze. Na predavanju se bomo sprehodili skozi vsebino 
kazalnikov, predvsem s stališča jezikovnotehnoloških orodij in 
standardov, ki bodo uporabljeni pri sestavljanju naštetih jezikovnih virov.

Prisrčno vabljeni!
za UO SDJT, Špela Vintar


Dodatne informacije o seznamu SlovLit