[SlovLit] Spletni slovarji -- Nagrade -- Poezija v Drugem življenju

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Nov 3 13:53:00 CET 2009


http://www.pons.si -- novi brezplačni spletni slovarji: 45.000 besed in fraz
najsodobnejša gesla, primeri rabe, posnetki izgovorjave. -- Založba Rokus Klett

===

From: "sodobnost" <sodobnost na guest.arnes.si>
Sent: Tuesday, November 03, 2009 10:45 AM
Subject: Natečaj Sodobnosti za najboljši esej in kratko zgodbo

Pošiljam vam informacije v zvezi z natečajema, ki ju razpisuje Društvo 
slovenskih pisateljev ter revija Sodobnost. Želim vam obilo ustvarjalnih 
uspehov, Alenka Urh, tajnica uredništva. 
http://www.sodobnost.com, http://www.eurozine.com

---
 
Nagrada za najboljši slovenski esej 2010
 
Revija Sodobnost razpisuje natečaj za najboljši slovenski esej leta 2010. 
Zmagovalec bo prejel nagrado v znesku 1000 evrov; podeljena bo v 
navzočnosti najvišjih predstavnikov slovenske kulture in države na 
slavnostnem odprtju 15. Slovenskih dnevov knjige v Ljubljani. Šest 
najboljših esejev (vključno z nagrajenim) bo objavljenih v reviji Sodobnost. 
Besedila, ki jih bo ocenjevala tričlanska žirija, je treba poslati v treh izvodih 
do 10. marca 2010 na naslov: Sodobnost, Belokranjska ulica 5, 1000 
Ljubljana. Besedila avtorjev, ki ne bodo upoštevali vseh pogojev, bodo 
izločena. Pogoji so: a) besedila je treba opremiti s šifro, b) v posebni 
ovojnici, označeni z isto šifro, je treba priložiti ime, priimek, naslov, 
telefonsko številko in morebitni elektronski naslov, c) esej naj bo splošne 
oz. literarne narave; strokovnih esejev z opombami žirija ne bo upoštevala, 
č) avtorji smejo sodelovati z največ tremi prispevki, ki morajo biti poslani 
ločeno, d) avtorji ne smejo biti člani uredniškega odbora Sodobnosti, 
e) eseji ne smejo biti krajši od 20.000 in ne daljši od 40.000 znakov s presledki.

---

Nagrada slovenskih dnevov knjige za najboljšo kratko zgodbo 2010
  
Društvo slovenskih pisateljev in revija Sodobnost razpisujeta natečaj za 
nagrado Slovenskih dnevov knjige za najboljšo kratko zgodbo. Nagrada 
znaša 1000 evrov in bo podeljena ob izjemni pozornosti medijev v navzočnosti 
predsednika Republike Slovenije, ministrice za kulturo in drugih uglednih 
gostov na slovesnem odprtju 15. Slovenskih dnevov knjige v Ljubljani. 
Nagrajeno zgodbo in šest nominiranih besedil bo objavila revija Sodobnost. 
Poslana besedila bo ocenjevala tričlanska žirija. Avtorji, ki želijo sodelovati, 
naj pošljejo s šifro opremljena besedila v treh izvodih najpozneje do 10. marca 
2010 na naslov: Društvo slovenskih pisateljev (za nagrado SDK), Tomšičeva 
12, 1000 Ljubljana. Besedilu naj v posebni zaprti ovojnici (označeni z isto šifro) 
priložijo svoje podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko številko, lahko tudi 
elektronski naslov. Zgodba ne sme biti daljša od ene avtorske pole (30.000 
znakov s presledki). Vsak avtor sme sodelovati samo z enim besedilom. 

===

http://www.youtube.com/watch?v=ALkq-6aLo_A , http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/secondlife ,
http://slurl.com/secondlife/Frideswide/219/199/646/ -- vojna poezija v Second life.

 
 
 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit