[SlovLit] O Jenku na koprski slovenistiki

vladka.tucovic na guest.arnes.si vladka.tucovic na guest.arnes.si
Čet Okt 22 00:03:32 CEST 2009


O Jenku na koprski slovenistiki

V okviru 2. Jenkovih dnevov in v soorganizaciji Drustva slovenskih 
pisateljev in Oddelka za slovenistiko Fakultete za humanisticne 
studije Koper Univerze na Primorskem je v sredo, 21. oktobra 2009, v 
koprski renesancni palaci Foresterija potekal prvi Studentski Jenkov 
simpozij z naslovom Jenko, njegov cas in njune reprezentacije. 

Kot je uvodoma povedal predstojnik Oddelka, doc. dr. Jacek Kristof 
Kozak, se mlada koprska slovenistika s tem prispevkom pridruzuje 
dogajanjem ob cetrtstoletni tradiciji podeljevanja Jenkove nagrade, 
s cimer je po besedah pobudnika, koordinatorja in moderatorja 
simpozija, doc. dr. Marcella Potocca, tudi izpolnjena zelja DSP, da 
se slavnostno obcutje Jenkovih dni in refleksija o pesniku razsirita 
se na druge slovenske kraje. 

V celodnevnem simpoziju je nastopilo osem referentov. Plenarni 
predavanji sta predstavila doc. dr. Jonatan Vinkler z naslovom 
Pesniki so za to, »da domovini rodijo zdrave otroke«, in predsednik 
Slavisticnega drustva Koper, Bostjan Debelak: Jenkova prisotnost v 
slovenski soli. Med studentskimi prispevki, ki zajemajo iz Jenkove 
poezije in proze, izstopa referat prve diplomantke koprske 
slovenistike s podrocja slovenske knjizevnosti, Ane Cukijati, ki je 
na simpoziju predstavila izsledke svojega diplomskega dela, v 
katerem se je ukvarjala z ustvarjalnostjo Jenkove sodobnice: 
Spodbuda literarnega ustvarjanja Pavline Pajk. 

Nina Jurincic v prispevku »Vsak je svoje srece kovac« in Martina 
Rodela v Reprezentaciji revscine skozi junake v Jenkovi prozi sta se 
lotili interpretacije Jenkove kratke proze Spomini, Tilka in Jeprski 
ucitelj. Primerjalno pa so do njegove poezije pristopile Emanuela 
Malacic Kladnik: Primerjava motivov v epski poeziji Simona Jenka in 
Antona Askerca, Nusa Miklavec: Simon Jenko in Srecko Kosovel: skupni 
horizonti  pesniske subjektivitete in Maja Smotlak: Odmik od 
romantike v kratki pripovedni prozi Simona Jenka in Giovannija Verge.

Suvereni, izdelani in tehtni nastopi referentk so vodili v plodne 
diskusije z obcinstvom, med katerim so poleg studentov in 
profesorjev bili tudi dijaki koprske gimnazije, ki so tako uro 
slovenscine s Simonom Jenkom doziveli kar na fakulteti. Kot je v 
svojem pozdravnem nagovoru poudarila dekanja Fakultete, slovenistka 
doc. dr. Vesna Mikolic, so taksni dogodki priloznost za utrjevanje 
slovenisticne zavesti in odpiranje akademskega prostora ter 
povezovanje, pri cemer je aktivna vloga studentov, kakor se je 
pokazala ob tej priloznosti, se zlasti pomembna.

Prijetno strokovno druzenje je minilo v duhu zelje po uresnicitvi 
naslednjega simpozija tudi v prihodnjem letu. 

Vladka Tucovic

     
Dodatne informacije o seznamu SlovLit