[SlovLit] Med politiko in stvarnostjo

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Ned Okt 18 21:34:59 CEST 2009


From: "Vesna Hadzi" <vesna.hadzi na guest.arnes.si>
Sent: Sunday, October 18, 2009 8:44 PM
Subject: Med politiko in stvarnostjo
 
Ob 90-letnici ljubljanske univerze in Oddelka za slavistiko vas 
v četrtek, 22. 10. 2009, ob 10. uri vabimo na otvoritev
1. ljubljanskega slavističnega srečanja
Med politiko in stvarnostjo: jezikovna situacija v novonastalih državah bivše Jugoslavije
(Konferenčna dvorana, Univerza v Ljubljani).
 
Kratkim nagovorom 
veleposlanika Bosne in Hercegovine, nj. eksc. Zdravka Begovića,
veleposlanika Republike Črne gore, nj. eksc. Ranka Milovića, 
veleposlanika Republike Hrvaške, nj. eksc. Svjetlana Berkovića, 
veleposlanika Republike Makedonije, nj. eksc. Samoila Josifa Filipovskega, 
veleposlanika Republike Srbije, nj. eksc. Predraga Filipova, 
predstavnika Agencije za raziskovalno dejavnost RS dr. Primoža Pristovška, 
prodekana Filozofske fakultete za mednarodno sodelovanje red. prof. dr. Andreja Černeta in 
predstojnika Oddelka za slavistiko doc. dr. Nikolaja Ježa
 
bo sledila predstavitev monografije Med politiko in stvarnostjo: jezikovna 
situacija v novonastalih državah bivše Jugoslavije, o kateri bosta spregovorila 
recenzenta red. prof. dr. Ada Vidovič Muha in red. prof. dr. Ivo Pranjković.
 
Vljudno vabljeni.
 
Organizatorji tematske konference in uredniki monografije
Vesna Požgaj Hadži, Tatjana Balažic Bulc in Vojko Gorjanc 
Oddelek za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

---
 
Četrtek, 22. 10. 2009 
(Konferenčna dvorana, Univerza v Ljubljani)
 
10.00–10.45  otvoritev konference
10.45–11.15  predstavitev monografije Med politiko in stvarnostjo: jezikovna situacija v novonastalih državah bivše Jugoslavije, o kateri bosta spregovorila recenzenta Ada Vidovič Muha in Ivo Pranjković
12.00–13.00  Jezikovna situacija v novonastalih državah bivše Jugoslavije 
Jagoda Granić, Sociolingvistika hrvatske jezične stvarnosti: komunikacijski i simbolički prostor od 1991.
Ranko Bugarski, Jezička politika i jezička stvarnost u Srbiji posle 1991. godine
Marina Katnić Bakaršić, Bosanskohercegovačka sociolingvistička previranja: jezična situacija u Bosni i Hercegovini nakon 1991.
Igor Lakić, Crnogorski jezik: od negacije do standardizacije
Александра Ѓуркова, Актуелните состојби во македонскиот јазик од 1991 год. до денес
Vojko Gorjanc, Slovenska jezikovna politika pred izzivi Evropske unije
13.00–14.30  Med politiko in stvarnostjo: jezikovna situacija v novonastalih državah bivše Jugoslavije – okrogla miza, moderatorka Vesna Požgaj Hadži, sogovorci Lada Badurina, Ranko Bugarski, Aleksandra Gjurkova, Vojko Gorjanc, Jagoda Granić, Marina Katnić-Bakaršić, Igor Lakić, Vlado Miheljak, Ivo Pranjković, Ada Vidovič Muha
 
Petek, 23. 10. 2009 
(Dvorana rektorjev, Univerza v Ljubljani) 
 
9.30–11.00   Standardni jeziki in jezikovna variantnost – okrogla miza, moderator Vojko Gorjanc, sogovorci Ranko Bugarski, Damir Horga, Marina Katnić-Bakaršić, Igor Lakić, Vesna Mildner, Simon Šuster, Aleksandra Gjurkova
11.30–13.00  Pogled v zrcalu: manjšinski jeziki in jezik okolja v državah bivše Jugoslavije, moderatorka Tatjana Balažic Bulc, uvodničarke Vesna Mikolič, Neva Čebron, Mirjana Benjak, sogovorci Ranko Bugarski, Ina Ferbežar, Marina Katnić-Bakaršić, Igor Lakić, Aleksandra Gjurkova
 
 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit