[SlovLit] Okrogla miza o manjsinskih medijih

Matjaz Zaplotnik matjaz.zaplotnik na siol.net
Sre Sep 30 01:33:33 CEST 2009


Slavistično društvo Slovenije
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana
 
Slovenski slavistični kongres "Slovenski mikrokozmosi"
http://sites.google.com/site/slavisticnodrustvo

Okrogla miza o manjšinskih medijih, petek, 2. oktobra 2009, ob 14.00 
v Kongresni dvorani Slovenskega doma v Monoštru

Predstavitev:
Na okroglo mizo slavisticnega kongresa smo letos povabili urednike in 
sodelavce manjšinjskih medijev (časopisov, radia, televizije), ker 
imajo sodobni mediji ključno vlogo za občutje medsebojne povezanosti 
in pripadnosti posebni jezikovno-kulturni skupnosti. Zamislili smo 
si, da bi na kongresu predstavili dejavnost medijev v manjšinskem 
okolju, uredniške politike glede sociolingvističnih izbir, ki so 
skupaj z informativnimi vsebinami prilagojene konkretnim naslovnikom 
in hkrati skrbijo za razvoj zvrstno večplastne jezikovne zmožnosti 
porabskih, beneškoslovneskih ... govorcev. Njihovega posebnega pomena 
se v Sloveniji premalo zavedamo, ker ga še vedno preslabo poznamo, 
zato je okrogla miza na kongresu v Monoštru imenitna priložnost, da 
ta primanjkljaj odpravimo. Hkrati pa se bo najbrž pokazalo, da ljudi 
v različnih okoljih, ob različnih državnozaščitnih praksah in 
finančnih možnostih pestijo podobni problemi. Morda bi jih v 
prihodnosti laže reševali z večjim medsebojnim poznavanjem, 
povezanostjo in medsebojno podporo. Navsezadnje večina udeležencev 
kongresa prihaja iz vrst učiteljev in tudi preko njih je mogoče 
doseči boljšo razgledanost po dejavnosti slovenskih manjšin. 

Udeležbo na okrogli mizi o manjšinskih medijih so potrdili:
Iole NAMOR (časopis "Novi Matajur", Čedad), 
Lucia TRUSGNACH (KD Ivan Trinko, Čedad), 
Marij ČUK (RAI, Trst), 
Jurij PALJK (tednik "Novi glas", Gorica), 
Bojan WAKOUNIG (Radio dva (Agora), Celovec), 
Hanzi TOMAŽIČ (časopis "Nedelja", Celovec), 
Francek MUKIČ (Radio Monošter), 
Marijana SUKIČ (tednik "Porabje", Monošter), 
Ibolya DONČEC MERKLI (Slovenski utrinki TV Madžarska) 
in Dušan MUKIČ (Slovenski utrinki, TV Madžarska).

Izhodiščna vprašanja urednikom manjšinskih medijev so:

1. Predstavitev publikacije (radijske oz.TV oddaje/redakcije):
naslov, od kdaj izhaja/oddaja pod tem ali drugim imenom, kako 
pogosto, komu je namenjena? Kje lahko promovirate svojo 
publikacijo/oddajo? Ste dostopni tudi prek medmrežja?

2. Uredniška politika: količina lokalnih, slovenskih, državnih vsebin 
(omejitev na manjšinsko zakonodajo, predstavnike, politiko)? Ali na 
uredniško politiko (še) vpliva nekdanja ideološka razdvojenost?

3. Izbira jezika: samo knjižna slovenščina; narečje in večinski 
državni jezik; narečje, standardna slovenščina, standarni jezik 
večine. Do kolikšne mere je rabljeno narečje pisno in govorno 
normirano? Stopnja razumljivosti knjižne/zborne slovenšine? Bi bili 
možni mini tečaji slovenščine za manjšino na radiu, v tedniku?

4. Kakšne so vaše finančne in kadrovske možnosti danes, kakšne si 
želite v prihodnosti? Kdo in v kakšnem deležu vas financira?

5. Kaj pospešuje in kaj ovira izvajanje javnomedijske dejavnosti? Ali 
spremljate odziv bralcev/poslušalcev/gledalcev? V kolikšni meri to 
vodi vaše delovanje in načrtovanje?

6. Kako ocenjujete svoj prispevek k ohranjanju slovenske identitete 
(občutka pripadnosti in povezanosti znotraj manjšine, s Slovenci v 
Sloveniji, z večinskim narodom). Kako vaš medij razvija jezikovne 
zmožnosti vaših naslovnikov?

7. Kakšna je povezanost vašega medija z osrednjimi slovenskimi 
institucijami? Kakšna z drugimi slovenskimi manjšinskimi mediji, 
kakšna z mediji drugih evropskih manjšin v Italiji/Avstriji/na
Madžarskem?

8. Kje so se izobraževali uredniki? Ali čutijo potrebo po dodatnem 
strokovnem in jezikovnem izobraževanju (v Sloveniji)?Lepo vabljeni k prisostvovanju okrogle mize v Monoštru,
izr. prof. dr. Irena Novak Popov,
predsednica Slavističnega društva Slovenije

V Ljubljani, 29. septembra 2009Dodatne informacije o seznamu SlovLit