[SlovLit] Glosar terskega narečja Jana Baudouina de Courtenayja -- Lingvistični krožek

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Sep 29 12:04:34 CEST 2009


From: "Peter Weiss" <peter.weiss na guest.arnes.si>
Sent: Tuesday, September 29, 2009 11:37 AM
Subject: Za slovlit -- Nova knjiga: Liliana Spinozzi Monai: Glosar terskega narečja Jana Baudouina de Courtenayja

V soboto, 3. oktobra, ob 10. uri se bo v centru Lemgo v Teru 
(Pradielis) pri Bardu (Lusevera) v Terski dolini v Italiji začela 
predstavitev knjige Liliane Spinozzi Monai Il Glossario del dialetto 
del Torre di Jan Baudouin de Courtenay (Glosar terskega narečja 
Jana Baudouina de Courtenayja). V njej so na 700 straneh objavljeni 
in jezikoslovno v italijanščini komentirani terski narečni izsečki, ki jih
je veliki poljski jezikoslovec zapisal v letih 1873 in 1901. Vse besedje 
je predstavljeno v indeksu s knjižnoslovenskimi in italijanskimi (ter 
furlanskimi) prevedki ter natančnimi lokacijami, temu pa so dodani 
še knjižnoslovensko-terski in italijansko-terski indeks in seznami 
lastnih imen. V uvodu je izčrpno predstavljen aparat, ki omogoča 
branje slovarja in širi pogled tudi na Baudouinov način zapisa 
terskega gradiva v njegovih Materialih II, objavljenih leta 1904. 
Slike Baudouinovih rokopisov -- skoraj tisoč strani jih je -- so 
objavljene na priloženem cedeju. 

Knjigo so izdali Univerzitetni konzorcij Furlanije iz Vidma, Arhiv 
Ruske akademije znanosti iz Sankt Peterburga in Inštitut za 
slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani, kjer sva 
pri končnem oblikovanju besedila sodelovala Karmen Kenda-Jež 
in jaz. Gre za zgledno dokumentirano izdajo slovenskega narečnega 
gradiva, ki izkazuje jezikovno življenje na skrajni zahodni slovenski 
jezikovni meji v stiku s furlanščino in italijanščino, poučna pa je 
lahko tudi samo v metodološkem in tehničnem smislu. Slovenska 
dialektologinja Liliana Spinozzi Monai iz Čedada je knjigo pripravljala 
dobrih pet let, delo pa izhaja malo pred 80. obletnico Baudouinove 
smrti (3. novembra). 

Sobotno predstavitev knjige bo pospremila konferenca z ne samo 
jezikoslovnimi prispevki Viljema Černa, Maura Pascolinija, Giorgia 
Ziffra in Roberta Gusmanija. 

Peter Weiss

===

From: "Lingvistični krožek" <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Sent: Tuesday, September 29, 2009 9:41 AM
Subject: LK, 5. oktober

LK FF vabi na 909. sestanek v ponedeljek, 5. oktobra, ob 18.00
v predavalnici 32 v pritličju Filozofske fakultete. Predavala bo
mag. Jana Kenda, Oddelek za romanske jezike in književnosti,
Filozofska fakulteta v Ljubljani. Tema predavanja:
Model analize diskurznih označevalcev v spontanem govorjenem
diskurzu na primeru označevalcev si in no v italijanskem jeziku.
Vabljeni tudi študentje. --- Chikako Shigemori Bučar


Dodatne informacije o seznamu SlovLit