[SlovLit] Disertacije -- Slovenski zgodovinski roman -- Jesenski tečaji slovenskega jezika

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Sep 25 15:05:20 CEST 2009


Ker kolegi ne poročajo vedno o zagovorih disertacij, je tule 
seznam tistih, ki so bile na FF UL nazadnje ocenjene, zagovor pa 
še pride: Špela Arhar, Na besedilnih korpusih temelječa 
leksikalnopodatkovna zbirka za slovenščino (Vidovič Muha, Gorjanc, 
Žele), Jerica Snoj, Metaforika v slovenskem slovarju (Kržišnik, Vidovič 
Muha, Žele), Mateja Jemec Tomazin, Prispevek prevodov temeljnih 
pogodb Evropske unije k slovenskemu pravnemu izrazju (Gorjanc, 
Kržišnik, J. Kranjc, Žele). 

http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/szr.pdf -- spletna objava 
Slovenskega zgodovinskega romana vsebuje sproti dodajane popravke 
natisnjene verzije. -- miran

===

From: "Jana Kete Maticic" <jana.ketem na ff.uni-lj.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Friday, September 25, 2009 11:08 AM
Subject: Jesenski tečaji slovenskega jezika

Na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik se začenjajo jesenski 
tečaji slovenskega jezika: v ponedeljek, 28. septembra, se bo začela 
Jesenska šola slovenskega jezika (tečaj poteka od ponedeljka do petka 
od 9.00 do 12.30), v ponedeljek, 5. oktobra, se bo začel Popoldanski 
tečaj slovenskega jezika (tečaj poteka vsak ponedeljek in četrtek od 
18.00 do 20.30), v torek, 6. oktobra, pa se bo začel Jutranji tečaj 
slovenskega jezika (tečaj poteka vsak torek in četrtek od 10.00 do 12.30). 
Več informacij o tečajih najdete na http://www.centerslo.net.
 
Lep pozdrav,
Petra Likar


Dodatne informacije o seznamu SlovLit