[SlovLit] Brje in Smrje

vlado na zrc-sazu.si vlado na zrc-sazu.si
Tor Sep 1 15:06:23 CEST 2009


Ko sem se davi z (mestnim) avtobusom vozil v sluzbo poldrugo uro, sem se 
v folklori "sodobnega" prometa hoces noces zamislil tudi nad krajevnimi 
imeni. Misliti mi je dala zlasti cudna nedoslednost zapisovanja polglasnika 
pred soglasnikom r v krajevnih imenih, kakor so Brje, Sneberje, Smrje. Pri 
prvem in tretjem imenu naj bi bil naglas na soglasniku r, pri srednjem, ki je 
glede na zaporedje e-e-e sicer jasno trizlozno, pa ne. Da je z naglasom na 
soglasniku r nekaj narobe, pa kaze soocenje odvisne oblike prvega imena 
Brij, ki ohrani domnevni naglas na soglasniku r, in odvisne oblike tretjega 
imena Smerij, ki razkriva naglas na polglasniku e pred soglasnikom r:

Brje > Brij
Smrje > Smerij
Sneberje > Sneberij

Le da to ni edina tezava. Tezava je tudi v zlogovanju: ce je pri imenu Sne-
ber-je Sne-be-rij pa tudi pri odvisni obliki Sme-rij zlogovanje jasno v svoji 
preprostosti, bojo gospe tovarisice z nadobudnimi ucenci vred v zadregi, 
koliko zlogov ima pravzaprav odvisna oblika Brij, in ce bo pripoznana za 
dvozlozno, kje je zlogovna meja: za crko B ali za crko r ali kar "tam nekje" 
na crki r?

Vlado Nartnik  
Dodatne informacije o seznamu SlovLit