[SlovLit] Razmerja med slikovnimi in besednimi sporočili

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Avg 24 16:48:33 CEST 2009


From: "Grosman, Meta" <Meta.Grosman na ff.uni-lj.si>
Sent: Monday, August 24, 2009 1:46 PM
 
Bralno društvo Slovenije svoje strokovno posvetovanje na mednarodni 
dan pismenosti, 8. septembra 2009, namenja temi
Razmerja med slikovnimi in besednimi sporočili. Posvetovanje 
bo potekalo od 9.00 do 17.00 v Ljubljani na Gimnaziji Bežigrad, Peričeva 4.
 
Obravnava razmerij med raznimi skupnimi uporabami slikovnih gradiv 
in besednih sporočil je danes izredno pomembna, saj vse več mladih 
uvrščamo v t. i. vizualno generacijo, ki ob besednih sporočilih pričakuje 
vizualno podporo in se vse pogosteje srečuje s tako sestavljenimi 
sporočili. Na posvetovanju, namenjenem tej temi, bo dopoldanskemu 
delu (predstavitev prispevkov, objavljenih v zborniku) sledila okrogla 
miza o razmerjih med slikovnimi in besednimi sporočili s perspektive 
učencev in dijakov. Nosilci programa bodo skupaj z vami razmišljali 
o vprašanjih, ki jih ta sprememba v odnosu do besedil in branja prinaša 
za sodoben pouk pismenosti:
 
Katere oblike nove pismenosti potrebujejo mladi za razumevanje 
nadbesedil (hipertekstov) na računalniških zaslonih? 
Kako besedila funkcionalno združujejo uporabo besed in slik/ilustracij 
v učbenikih, slikanicah in slikopisih? 
Kakšno 'bralno pismenost' in bralčevo sodelovanje terjajo besedila, 
ki skupaj uporabljajo besedne in slikovne kode?
Kakšne bralne strategije so potrebne za smiselno razbiranje besedil, 
ki združujejo besedne in slikovne kode, kot so ilustrirana besedila, 
nadbesedila, učbeniki, stripi, podnaslovljeni filmi, elektronska 
sporočila in igrice?
Katere spremembe v pojmovanju pismenosti prinašata nova 
koncepta digitalne in večrazsežne pismenosti?
 
Odgovori na našteta in druga vprašanja o razmerjih med 
slikovnimi in besednimi sporočili so pomembni za vse, ki se z 
branjem ukvarjamo poklicno ali drugače. Zato vas vabimo, da 
kot udeleženci posvetovanja o razmerjih med slikovnimi in 
besednimi sporočili sooblikujete strokovni dialog na to temo.
 
Jelka Vintar, Meta Grosman

Program 
Torek, 8. septembra 2009
  9.00-9.30    Registracija udeležencev
  9.30-9.45    Pozdravni nagovor Jelke Vintar, predsednice UO Bralnega društva Slovenije
Referati in občni zbor:
 9.45-10.05   dr. Meta Grosman: Razmerja med slikovnimi in besednimi sestavinami sporočil
 10.05-10.25   dr. Veronika Rot Gabrovec: Z Alico v čudežni deželi nebesednega
 10.25-10.45   dr. Sonja Starc: Večkodnost in zgradba učbeniškega besedila
 11.15-11.35   Irena Santoro: Pisani svet slikanice
 11.35-11.55   Maruša Avguštin: Razmerja med slikovnimi in besednimi sporočili
 11.55-12.30   Občni zbor Bralnega društva Slovenije
 13.30-13.50   Cvetka Sokolov: Slikopis - mala šola branja in pisanja
 13.50-14.10   Jože Zupan: Ilustracija - bližnjica h knjigi
 14.10-14.30   dr. Stelio Villani: Posebno ilustrirane knjige
 Okrogla miza Razmerja med slikovnimi in besednimi sporočili s perspektive učencev in dijakov:
 15.00-15.15   Martina Peštaj: Televizijska podoba knjig - moč televizijskega medija pri spodbujanju bralne kulture
 15.15-15.30   Katarina Kejžar: Klasična literarna besedila in osnovnošolci
 15.30-15.45   Bojana Modrijančič Reščič: Poezija in risba v srednji strokovni šoli
 15.45-16.00   Sonja Žežlina: Slikovna dopolnila kot pomoč pri branju
 16.00-16.15   Anita Laznik: Računalniška predstavitev pri pouku slovenščine - slikovna podlaga, ki spodbuja besedno izražanje
 16.15-16.30   dr. Tanja Jelenko: Besedno in slikovno gradivo v šolskih učbenikih - mnenja dijakov
 16.30-16.45   Irena Sojč: Rezultati natečaja Najboljši učni plakat - besedno in slikovno sporočilo

Prijavnico vam pošlje Bralno društvo Slovenije (BDS), 
mag. Vida Gomivnik Thuma, Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 
1000 Ljubljana; vida.gomivnik na zrss.si . Prosimo vas, da 
kotizacijo, ki znaša 32 evrov (za nečlane 40 evrov) nakažete 
na transakcijski račun Bralnega društva Slovenije 
02014-0018058357, sklic na št. 002009. V kotizacijo je vključen 
izvod zbornika RAZMERJA MED SLIKOVNIMI IN BESEDNIMI 
SPOROČILI (udeleženec/udeleženka ga bo prejel/prejela na posvetu). 
Nakazilo kotizacije se šteje kot akontacija, račun se izda po vplačilu. 
Rok za prijavo: do 3. septembra 2009. Davčna številka BDS: 37755897
Prosimo vas, da kopijo dokazila o plačilu kotizacije in dokazila o 
plačilu članarine pošljete skupaj s prijavo; če se boste prijavili po 
e-pošti, jo/ju prinesite na posvet.
 
Zbornik lahko dodatno naročite
- po pošti: Zavod RS za šolstvo, Založba, Poljanska 28, Ljubljana
- po faksu: 01/3005 199
- po elektronski pošti: zalozba na zrss.si
- na spletni strani: http://www.zrss.si


Dodatne informacije o seznamu SlovLit