[SlovLit] 45. SSJLK

Miran Hladnik, arnes miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Jul 13 12:02:26 CEST 2009


From: "Nidorfer-Šiškovič, Mojca" <Mojca.Nidorfer-Siskovic na ff.uni-lj.si>
Sent: Monday, July 13, 2009 10:56 AM
Subject: 45. SSJLK

45. seminar slovenskega jezika, literature in kulture se je v petek 
končal in če se ozremo nazaj, lahko ugotovimo, da je potekal po 
načrtih, z izjemno motiviranimi udeleženci, izkušenimi lektorji in 
zanimivimi predavatelji.
 
125 udeležencev iz 23 držav je na slovesni otvoritvi v atriju 
Mestnega muzeja v ponedeljek, 29. 6. 2009,  nazdravilo začetku 
prireditve - dvo- ali tritedenskemu druženju in poglobljenemu 
usvajanju znanja o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Udeležence 
so pozdravili župan mesta Ljubljana gospod Zoran Janković, 
prorektorica Univerze v Ljubljani red. prof. dr. Julijana Kristl, dekan 
Filozofske fakultete red. prof. dr. Valentin Bucik in predstojnica 
Oddelka za slovenistiko red. prof. dr. Boža Krakar Vogel. 
 
Predsednica letošnjega 45. SSJLK doc. dr. Mateja Pezdirc Bartol 
je za krovno temo izbrala Telo v slovenskem jeziku, literaturi in 
kulturi. Čeprav je telo primarno nekaj izrazito osebnega, intimnega, 
individualnega in se kar najtesneje povezuje z identiteto posameznika, 
ves čas prehaja tudi v polje družbenega in postaja kulturni, politični in 
tudi jezikovni konstrukt, o čemer smo poslušali v predavanjih  Iz 
kakšnega testa so slovenski junaki dr. Mirana Hladnika, Telo v 
slovenskih besedilih skozi tisočletje: od solznega telesa v Brižinskih 
spomenikih do Levstikove telovadbe dr. Irene Orel, Družbene podobe 
telesa v jeziku: lingvistično-medicinska razprava o metaforah in raku 
dr. Mojce Ramšak, Podobe telesa kot podobe človeka - vprašanja 
identitete (Telo v novejši slovenski avdiovizualni kulturi) Melite Zajc, 
Semiotično in fenomenalno telo slovenskega gledališča Tomaža 
Toporišiča, Hrana in žretje kot oblika razčlovečenja v slovenski 
dramatiki dr. Mateje Pezdirc Bartol, Motiv telesa v kratki sodobni 
pravljici Svetlane Makarovič dr. Milene Mileve Blažić, Telo in čustva 
v slovenskih jezikovnih metaforah z vidika kognitivnega jezikoslovja 
dr. Agnieszke Będkowske-Kopczyk, Pomensko polje telo v slovenskih 
narečjih (po gradivu za SLA) dr. Jožice Škofic, Telo v slovenski likovni 
umetnosti dr. Sarivala Sosiča, Telo sodobnega plesa in njegov glas 
dr. Bojane Kunst, Podobe telesa v sedanji slovenski poeziji dr. Irene 
Novak Popov, Zakaj je voditeljica v trenerki čisto druga oziroma ali 
(oblečeno) telo naredi čefurja? dr. Đurđe Strsoglavec ter Telo in strah 
pred nastopom dr. Zdravka Zupančiča. Udeležencem smo ponudili tudi 
tri izbirne tečaje, in sicer dva 5-urna jutranja tečaja z naslovom Telo in 
frazeologija dr. Erike Kržišnik in Telo v slovenski erotični pesmi dr. Alojzije 
Zupan Sosič, ter serijo kratkih predavanj mlajših raziskovalcev in 
podiplomskih študentov pod naslovom Parada mladih. Vsa predavanja 
so natisnjena v zborniku, ki je izšel ob začetku seminarja.
 
V okviru popoldanskega in večernega programa so se seminaristi ob 
začetku prireditve družili na spoznavnem popoldnevu, kjer so se lahko 
udeležili plesne, gledališke, pevske in košarkaške delavnice in so že 
nastali prvi skupni nastopi. Ljubljano so si lahko ogledali na literarnem 
in kulturnozgodovinskem sprehodu, se povzpeli na Golovec do observatorija, 
ob ogledu predstave Mladinskega gledališča Eda - zgodba bratov Rusjan 
pa spoznali prva slovenska letalca. Sobotna celodnevna ekskurzija v Lipico, 
Škocjanske jame in Piran je zaokrožila teden, po prosti nedelji pa so udeleženci 
soustvarjali gledališko predstavo kolektiva Narobov Ta kratke, plesali z 
akademsko folklorno skupino France Marolt, si ogledali film Hit poletja, 
nato še razstavo Mestnega muzeja >Napoleon rezhe Iliria vstan<, petkov 
zaključni koncert pa preživeli s skupino Joko in Domc s prijatelji - WADDA.
 
Kljub napornemu dopoldanskemu programu, udeležence je poučevalo 
16 lektorjev v 13 skupinah, so udeleženci redno obiskovali posebne 
tečaje, predavanja, fonetične vaje, individualno konverzacijo ter se 
popoldne in zvečer vsi zelo zagnano in dejavno udeleževali dodatnega 
programa seminarja. Tako so želeli vse tisto, kar so izvedeli in se naučili 
ter raziskali o slovenščini med letom na tujih univerzah, doživeti v času, 
ko so v Sloveniji.       
 
Utrinke s prireditve boste našli na naslednji povezavi:
http://www.centerslo.net/l2.asp?L1_ID=5&L2_ID=81&LANG=slo
 
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit