[SlovLit] Nove knjige na ZRC SAZU -- Slovenistika v Bielskem-Biali

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Jun 22 20:07:47 CEST 2009


From: "Zalozba ZRC" <zalozba na zrc-sazu.si>
Sent: Monday, June 22, 2009 11:53 AM
Subject: vabilo na predstavitev novih knjig

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in Založba ZRC
Vas vljudno vabita na predstavitev novih publikacij:

*Strokovni posvet o novem slovarju slovenskega jezika, uredil Andrej Perdih

*Alenka Gložančev, Primož Jakopin, Mija Michelizza, Lučka Uršič in 
Andreja Žele, Novejša slovenska leksika (v povezavi s spletnimi 
jezikovnimi viri)

*Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 7 (2009), uredila Marko Snoj in Marc L. Greenberg

*Ponovne objave člankov s kartami za Slovenski lingvistični 
atlas Uredili Peter Weiss, Jožica Škofic in Karmen Kenda-Jež

Novinarska konferenca bo v sredo, 24. junija 2009, ob 11. uri v 
Prešernovi dvorani SAZU, v pritličju Novega trga 4 v Ljubljani. 

Marko Snoj, Vojislav Likar

===

From: "Agnieszka Bedkowska-Kopczyk, Michal Kopczyk" <kopczyk na poczta.onet.pl>
Sent: Monday, June 22, 2009 4:01 PM
Subject: Pozdrav iz Tehnično-humanistične akademije v Bielska-Biali in poročilo o
dogodkih v poletnem semestru 2008/2009

Oglašava se iz Bielska-Biale, od koder poročava o slovenističnih dogodkih na
naši univerzi oz. v katedri za srednjeevropske študije (kjer že od
študijskega leta 2001/2002 izobražujemo samostojne sloveniste). Ta semester
smo začeli brez lektorja slovenskega jezika (ki smo ga prej dobili le za pol
leta - Boštjan, lep pozdrav!). Na srečo je preko programa Leonardo da Vinci
na našo slovenistiko prišla predavat praktikantka - Lea Žiško, ki je
sopodpisnica tega poročila. 

V tem semestru smo v okviru programa VŽU/ERASMUS gostili ugledne
predavatelje iz Slovenije, in sicer: Alenko Jensterle Doležal (Karlova
univerza v Pragi), prof. Eriko Kržišnik, prof. Aleša Bjelčeviča, dr. Simono
Klemenčič (Univerza v Ljubljani), dr. Vincenca Rajšpa (Slovenski inštitut na
Dunaju), prof. Nado Šabec in prof. Anko Krašno Kocijan (Univerza v
Mariboru). S finančno pomočjo Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik na
Univerzi v Ljubljani in naše matične ustanove smo organizirali že 6.
prevajalsko delavnico, katere so se udeležili slovenisti iz cele Poljske (o
delavnici smo poročali dne 8. junija). Organizirali smo tudi literarni večer
Mete Kušar in Iztoka Osojnika ter okroglo mizo na temo prevajalskih
strategij. Pripravljamo izdajo dveh zbirk s prevodi in komentarji
udeležencev prejšnje in letošnje delavnice, naši študentje višjih letnikov
so v različnih revijah objavili poročila o slovenističnih dogodkih pri nas
in na Poljskem, rezultate svojih raziskav na temo slovenskega jezika,
kulture in literature pa predstavili na študentskih slavističnih
konferencah.   

dr. Agnieszka Będkowska-Kopczyk
Lea Žiško, prof. slovenščine

 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit