[SlovLit] Odprto pismo v zvezi z letošnjim Cankarjevim tekmovanjem

Samo Krušič Samo.Krusic na gimb.org
Sre Maj 20 13:26:56 CEST 2009


Zavodu republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ)

Komisiji za Cankarjevo tekmovanje pri ZRSŠ

Slavističnemu društvu Slovenije


ODPRTO PISMO OB ODPOVEDI SLAVNOSTNE PODELITVE ZLATIH CANKARJEVIH PRIZNANJ IN NAGRAD

Spoštovani!

Verjetno nisva bila samo midva kot mentorja tekmovalcev za Cankarjevo priznanje nemalo presenečena, ko se je 4. 5. 2009 na spletni strani ZRSS, namenjeni obvestilom v zvezi s Cankarjevim tekmovanjem, pojavilo skopo obvestilo ge. Milene Kerndel, koordinatorke omenjenega tekmovanja, da letošnja slavnostna podelitev zlatih priznanj in nagrad tekmovalcem za prva tri mesta odpade, menda - kot se je pozneje neuradno slišalo - zaradi >recesije<. ZRSS kot organizator tekmovanja je zlata priznanja skupaj s srebrnimi in bronastimi poslal kar na šole, kjer naj bi jih po njegovem priporočilu slavnostno podelili tekmovalkam in tekmovalcem. - Zanimivo pa je, da bodo, recimo, tekmovalcem, ki so se udeležili državnih tekmovanj iz matematike in fizike, priznanja slavnostno podelili na prireditvi v ljubljanskem Koloseju.
	
	Meniva, da to kaže na podcenjevalen odnos do vseh tistih učencev in dijakov iz Slovenije in iz zamejstva, ki so se letos odločili del svojega prostega časa nameniti poglobljenemu prebiranju del iz sodobne slovenske književnosti in izpopolnjevanju svojih jezikovnih zmožnosti. Vsi ti tekmovalci se - v primerjavi z vrstniki, ki so, denimo, tekmovali iz matematike in fizike - upravičeno počutijo zapostavljene in diskriminirane. Človek se ne more znebiti občutka, da to izraža tudi vse bolj indiferenten odnos celotne družbe, predvsem pa ljudi, ki so v njej nosilci različnih javnih funkcij, do maternega jezika in kompetenc, ki naj bi jih njegovi govorci razvijali. Verjetno je zgolj >naključje<, da ta neljubi dogodek časovno sovpada z debato na slavističnem elektronskem forumu Slovlit o diskriminatornih pogojih, ki so jih pri izvolitvi v visokošolske nazive deležni vsi tisti, ki so svoja strokovna dela - zaradi same narave raziskovalnega predmeta - pač primorani pisati v slovenskem jeziku.

	Prepričana sva, da ta neljubi dogodek tako ali drugače zadeva odgovorne na ZRSŠ, pa tudi (vsaj) vso slovenistično srenjo in njeno stanovsko društvo, zato sva sklenila na oba naslova nasloviti nekaj vprašanj oz. pomislekov:

1.	Zadnji dve leti je celotno organizacijo tekmovanja za Cankarjevo priznanje prevzel ZRSŠ. Ker ZRSŠ, kolikor sva pravilno informirana, sodeluje tudi pri organizaciji drugih tekmovanj (npr. pri tekmovanju iz matematike in fizike, skupaj z Društvom matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA) - za vnos podatkov uporabljamo vsaj isti strežnik), se nama zdi nenavadno, da letos ni poskrbel tudi za ustrezno slavnostno podelitev nagrad na tekmovanju za Cankarjevo priznanje, tako kot to se je to zgodilo v lanskem šolskem letu. 
2.	Kot je navedeno v Pravilniku tekmovanja za Cankarjevo priznanje, to tekmovanje vodi in usmerja posebna Komisija za tekmovanje iz slovenščine. Zdi se nama nenavadno, da je Komisija omenjeno odločitev odgovornih na ZRSŠ zgolj >vzela na znanje< (verjetno je ni sprejela sama?!), ne da bi javno terjala kakršno koli pojasnilo ali pa izrazila ustrezen protest. Prav tako ni poslala nikakršnega uradnega pojasnila mentorjem na šole. Prejeli smo samo skopo obvestilo.
3.	Tekmovanje za Cankarjevo priznanje je eno izmed tekmovanj z najdaljšo tradicijo (nenazadnje pa tudi ni samo >državno<, je >vseslovensko< tekmovanje!), nastalo je na pobudo Slavističnega društva. Zato meniva, da bi se moralo SD zopet bolj dejavno vključiti v samo izvedbo tega tekmovanja. Na spletnih straneh SD lahko preberemo Izjavo za javnost izpred dveh let, da se SD odreka organizaciji tega tekmovanja, ker mu je Ministrstvo za šolstvo zanj namenilo kar 80% manj denarja kot leto pred tem. Ne bi se spuščala v podrobnosti, recimo v to, kako je mogoče, da je omenjeno ministrstvo nenadoma tako zmanjšalo dotacijo. Dejstvo pa je, da tekmovanja v drugih strokah, ki so po številu tekmovalcev enako obsežna (npr. iz matematike in fizike), potekajo nemoteno, recimo, v sodelovanju med DMFA in ZRSŠ. Želiva si, da bi bilo >kratkega stika<, ki je nastal pred dvema letoma, konec in da bi Cankarjevo tekmovanje zopet steklo v sodelovanju med SD in ZRSŠ, priznanja za najboljše pa bi zopet začelo podeljevati SD, tako kot bo to letos za svojo stroko v Koloseju slavnostno izpeljalo DMFA.
4.	SD je pred dvema letoma začelo organizirati Cankarjev literarni festival, nekakšno alternativno različico tekmovanja za Cankarjevo priznanje, kjer imajo udeleženci več prostora za svojo ustvarjalnost. Meniva, da je bila ta pobuda - vsaj kar zadeva najino šolo - zelo uspešna, k pisanju scenarijev je pritegnila precejšnje število dijakov. - A tako je bilo samo dve leti. Letos o tem festivalu ni ne duha ne sluha. Vsaj na našo šolo nismo prejeli nobenega obvestila, ali letos Cankarjev festival poteka ali ne. Prav tako nisva nobenega obvestila o tem zasledila na spletnih straneh SD. - Vsekakor pristojne na SD pozivava, da društvo še naprej organizira omenjeni festival in da se dejavno vključi tudi v >klasično< tekmovanje za Cankarjevo priznanje, saj je oboje nekako njegova >zaveza<.


Zavedava se, da izvedba takšnega tekmovanja - ki je po vseh letih pristalo pri tako nenavadni organizacijski >dvotirnosti<, namesto da bi se organizatorja nekako dogovorila in poenotila svoje moči, ohranila pa njegovo dobrodošlo vsebinsko dvotirnost - predstavlja hud organizacijski zalogaj, za katerega so izvajalci (če sploh) poplačani le s skromnim honorarjem, a docela volontersko se ga udeležujemo tudi mi, mentorji, še bolj volontersko pa tudi vsi tekmovalci, ki bi si za to na koncu zaslužili vsaj javno priznanje v obliki podelitvene slovesnosti. Če že tega letos ne bo, pa si oboji zaslužimo vsaj kako pojasnilo oz. odgovor na zgoraj izražena (v celoti dobronamerna!) vprašanja oz. pomisleke.  
Zato se vsem pristojnim za kakršen koli odziv že vnaprej najlepše zahvaljujeva!


                                                        Lep pozdrav,
                                                    
                                                      Samo Krušič,
                                                   Alenka Konc Ambrožič
                                                                                                     
                                           mentorja tekmovalcev za Cankarjevo priznanje
                                               na Gimnaziji Bežigrad Ljubljana         

	  
Dodatne informacije o seznamu SlovLit