[SlovLit] Iz Zadra: 27. april in Brižinski spomeniki

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Apr 27 23:54:10 CEST 2009


From: "Klemen Lah" <klemnov na gmail.com>
Sent: Monday, April 27, 2009 8:19 PM
Subject: Iz Zadra: 27. april in Brižinski spomeniki

Na zadrski univerzi je, tako kot drugod po Hrvaškem, danes zaradi študentskih 
protestov minil še en dan brez rednih predavanj (te so prepovedana). Ker pa 
zadrski študentje omogočajo pripravo odprtih oz. alternativnih predavanj (ta niso 
obvezna in so namenjena vsem), sem "dan odpora proti okupatorju" izkoristil za 
predavanje, v katerem sem študentom FF Zadar predstavil zgodovino študentskih 
gibanj na Slovenskem (posebej gibanje 1968-1972) in slovenski film V leru. 
Predavanje je bilo zelo dobro obiskano in napolnjeno s kritičnimi pogledi ter 
razpravami tako o študentskih gibanjih kot tudi o aktualnih slovensko-hrvaških 
političnih temah. V dveh urah, koliko smo jih porabili (prekinil nas je šele večerni 
sestanek vseh študentov), sta pokazali, kako pomembno in široko je lahko delo 
lektorjev tudi na širšem kulturnem področju medsosedskih stikov, prav tako pa 
sem  bil vesel, da sem lahko del slovenskega jezika, kulture, zgodovine in politike 
predstavil tudi študentom, ki predavanj in seminarjev slovenskega jezika sicer 
nikoli ne bi obiskali. Ob koncu mi je bilo v veliko čast in veselje, da so študentje 
predavanje in projekcijo nagradili z aplavzom. 

Decembra leta 2003 je Kronika Sds objavila novico, da se išče založnik za magistrsko 
delo Stil Brižinskih spomenika s obzirom na pojam prenje zadarske profesorice Kornelije 
Kuvač-Levačić. Knjiga je izšla leta 2006 pri založbi  Književni krug (Split), a ker dosedaj 
v Kroniki omembe njenega izida ni bilo, slovenski iskalniki pa kažejo, da knjige, razen v 
NUK-u in v mariborski univerzitetni knjižnici nimajo, želim prek slovlita nanjo na kratko 
opozoriti tudi širšo strokovno javnost. Vsaj iz dveh razlogov: ni pogosto, da bi tako izčrpne 
in poglobljene monografije o slovenskem delu (Brižinskih spomenikov) izšle izven Slovenije, 
še tehtnejši pa je strokovni prispevek, ki prinaša svežo jezikovno-slogovno analizo, v 
središču katere je beseda  prenje (87. vrstica drugega BS). Skozi njo se izraža slogovna 
struktura besedila in želja srednjeveških avtorjev po stilsko ustreznem izražanju krščanskih 
idej, temelječih na nasprotju in boju med Dobrim in Zlim. Ta dualnost neposredno povezuje 
BS tako z zahodnoevropsko (posebej irsko) kot tudi slovansko slovstveno tradicijo. Za vse, 
ki torej želijo poglobiti in razširiti svoje vedenje o Brižinskih spomenikih, študijo toplo 
priporočam. 

Iz Zadra Klemen Lah 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit