[SlovLit] Jezikovni viri JOS

Tomaz Erjavec tomaz.erjavec na ijs.si
Pet Feb 20 12:36:16 CET 2009


Pozdravljeni,
sedaj so na voljo viri za oblikoslovno (oz. oblikoskladenjsko) označevanje 
slovenščine JOS, ki vsebujejo:

1. Oblikoskladenjske specifikacije, podobne tistim, ki so se uporabljale za 
korpuse MULTEXT-East, Fida in Fida+, vendar prenovljene, in bolj uporabne, 
saj so na voljo tudi razne pretvorbene tabele med oznakami in lastnostmi. S 
temi oznakami bo označen nastajajoči korpus SSJ, predvidoma pa bo vanje 
preveden tudi korpus Fida+.

2. Dva korpusa (100k in 1M besed), ki sta prva oblikoslovno označena
in javno dostopna referenčna korpusa slovenščine; dobra novica za vse, ki 
bi radi izšolali svoj označevalnik ali lematizator za slovenščino.

3. Spletni vmesnik, ki označi besedila z oblikoslovnimi oznakami in lemami.

Več o vsem piše na spletni strani http://nl.ijs.si/jos/
Pripombe dobrodošle!
-------
Tomaz Erjavec        | Dept. of Knowledge Technologies
email: tomaz.erjavec na ijs.si | Jozef Stefan Institute
www:  http://nl.ijs.si/et/ | Jamova 39
fax:  (+386 1) 477-3131   | SI-1000 Ljubljana, Slovenia


Dodatne informacije o seznamu SlovLit