[SlovLit] Predavanje dr. Kozme Ahačiča

mzagar na zrc-sazu.si mzagar na zrc-sazu.si
Sre Feb 18 20:38:40 CET 2009


Historični seminar ZRC SAZU vabi na predavanje dr. Kozme Ahačiča Nova
opažanja o slovenskih slovnicah iz let 1715, 1755 in 1758.

Prispevek obravnava tri predelave Bohoričeve slovnice: Hipolitovo iz leta
1715, rokopisno iz leta 1755 in celovško iz leta 1758. Analiza kaže, da
pri vseh treh predelavah ne gre za malenkostne popravke, ampak da
prinašajo izpuščeni in dodani deli v teh slovnicah zanimiv vpogled v
tedanjo slovničarsko misel – tako v pozitivnem kakor ponekod tudi v
negativnem smislu.

Doc. dr. Kozma Ahačič je znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovenski
jezik Frana Ramovša, kjer sodeluje pri pripravi Slovarja jezika slovenskih
protestantskih piscev 16. stoletja. Študiral je slovenski in latinski
jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 2007 je tam tudi
doktoriral z disertacijo Misel o jeziku in književnosti pri slovenskih
protestantskih piscih 16. stoletja. V svojem raziskovalnem delu se ukvarja
z vprašanji zgodovine jezikoslovja, historične sociolingvistike,
prevajalstva, retorike, s koncepti umetnih jezikov ter s kritičnim
izdajanjem nekaterih starejših besedil. Je avtor več znanstvenih člankov,
objavil pa je tudi dve znanstveni monografiji. Od februarja 2007 predava
na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici, od aprila 2008 pa na
Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Predavanje bo v četrtek, 26. februarja 2009, ob 11. uri v Mali dvorani ZRC
SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje.

Vljudno vabljeni!

Obiščete lahko tudi našo spletno stran: http://hs.zrc-sazu.si.Dodatne informacije o seznamu SlovLit