[SlovLit] Wordhoard, Sodobnost, Ptičji vrh -- Glagoli in samostalniki -- Češki slovar na spletu

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Jan 14 14:58:30 CET 2009


http://wordhoard.northwestern.edu/userman/index.html -- 
program za analizo intenzivno označenih besedil (na primeru 
kompletnega Shakespearja in 300 drugih angleških dramskih 
besedil iz 16. in 17. stoletja).

www.spomincice.si -- literarni natečaj za otroke revije Sodobnost.

http://www.ff.uni-lj.si/ucbeniki/mh/galeri110/index.html -- od Ptičjega vrha do Rzenika.

===

From: "Lingvistični krožek" <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Sent: Wednesday, January 14, 2009 8:58 AM
Subject: LK, 19. januar

LK FF vabi na 895. sestanek v ponedeljek, 19. januarja, ob 18.00
v predavalnici 32 v pritličju Filozofske fakultete. Predaval bo
dr. Borut Pretnar, univ. dipl. inž. Tema predavanja

Dileme in teze o vlogi glagolov in samostalnikov. 

Vabljeni tudi študentje.
Za predsedstvo: Chikako Shigemori Bučar

===

From: "Jasna Honzak" <JasnaHonzak na seznam.cz>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Wednesday, January 14, 2009 1:35 PM
Subject: Češki spletni jezikovni priročnik

Od včeraj, 13. 1. 2009, je na spletnih straneh Inštituta za češki jezik nov 
jezikovni priročnik, Slovar češkega knjižnega jezika. Vnos slovarja z 61 600 
gesli je strokovno doplnilo starega (lanskega) jezikovnega priročnika, ki je 
vseboval osnove češkega pravopisa in slovnice. Novi slovar je delo jezikoslovcev 
Inštituta za češki jezik pri češki Akademiji znanosti v Pragi in Fakultete za 
informatiko z Masarykove univerze v Brnu. Delo je nastajalo štiri leta 
in pol na osnovi tako osnovnih normativnih del, Slovarja češkega knjižnega 
jezika (okrog 47 000 gesel), Pravil češkega pravopisa in Novega akademijskega 
slovarja tujk, kot najbolj aktualnega, tj. naravnega in živega gradivo - vprašanj, 
ki jih uporabniki češčine (vsako leto gotovo vsaj deset tisoč) pošiljajo na Inštitut 
za češki jezik. Novi priročnik (po besedah avtorjev) nima namena nadomestiti 
obstoječe jezikovne priročnike, kot interaktivni priročnik sodobne češčine je njihova 
strokovna razširitev.             

Jasna Honzak Jahič


Dodatne informacije o seznamu SlovLit