[SlovLit] Slovenska šolska glasila -- Razpis velenjske književne nagrade

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Dec 3 18:41:40 CET 2008


From: "Miha Mohor" <miha.mohor na gmail.com>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Wednesday, December 03, 2008 3:42 PM
Subject: Priročnik

Pri Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti je izšel priročnik Miha Mohorja 
z naslovom GLASOVI MLADIH in podnaslovom Slovenska šolska glasila 
in njihovo mentorstvo. Knjiga o šolskih glasilih je prva te vrste pri nas. Avtor 
je v Glasovih mladih predstavil glasilo kot sodobno metodo učenja in 
poučevanja ter spregovoril o mentorstvu (praktični napotki - kako ustanoviti 
osnovnošolsko glasilo, oblikovati uredniški odbor, usposobiti mlade novinarje; 
tematske številke, literarna glasila, tehnične priprave za tisk in distribucija, 
glasila na sodobnih nosilcih zvoka in slike; prevajalstvo v šolskih publikacijah). 
Dotaknil se je tudi razvoja in zgodovinskega okvira te pri nas tako dobro razvite 
interesne dejavnosti, podrobneje pa se je posvetil dvema glasiloma: 
osnovnošolskemu z naslovom Odmevi izpod Krvavca in srednješolski 
Plamenici. Na koncu je predstavil še nekaj otroških publikacij, ki so nastale v 
družinskem krogu ali v otroških druščinah. Glasove mladih lahko naročite pri 
Dragici Breskvar, svetovalki za literaturo na Javnem skladu RS za kulturne 
dejavnosti (dragica.breskvar na jskd.si). 

====

From: "ASOCIACIJA VELENIKA" <ivo.stropnik na amis.net>
To: "Slovlit" <slovlit na ijs.si>
Sent: Wednesday, December 03, 2008 4:08 PM
Subject: KNJIZEVNI RAZPIS ZA VELENJICO 2009

Čaša nesmrtnosti/velenjica 2009 - književna nagrada Akademije Poetična 
Slovenija in Lirikonfesta Velenje ob slovenskem dnevu poezije in lutk ter 
50-letnici mesta Velenje za 10-letni vrhunski pesniški ali mladinski 
poetičnodramski opus slovenskega književnika/književnice, ki v zadnjem 
desetletju pomembno zaznamuje slovensko poezijo oz. mladinsko dramatiko.

Spoštovani slovenski pesniki/pesnice in mladinski dramatiki/dramatičarke, ki 
ustvarjate vrhunce sodobne pesniške in mladinske poetičnodramske umetnosti v 
slovenskem jeziku (tako za odrasle kot otroke in mladino), v počastitev 
slovenskega dneva poezije in lutk ter 50-letnice mesta Velenje v letu 2009 
vas prisrčno vabimo k objavi novih, še neobjavljenih avtorskih stvaritev v 
praznični izdaji književne revije Lirikon21, ki jo izdaja Velenjska knjižna 
fundacija in bo osrednje pospremila Akademijo Poetična Slovenija 2009, na 
kateri bomo (enemu izmed 21 izbranih ustvarjalcev, predstavljenih v 
Lirikonovi revijalni antologiji sodobne slovenske poezije in mladinske 
poetične dramatike) podelili književno nagrado čaša nesmrtnosti - velenjica 
2009. [...] 

Medtem ko je bila s čašo nesmrtnosti doslej vrednotena izključno 
poezija za odrasle (prejeli so jo pesniki z več kot desetletnim vrhunskim 
pesniškim opusom: Andrej Medved, Milan Vincetič in Milan Dekleva), bo 
nagrada odslej (pod imensko pridruženo velenjico) namenjena tudi vrhunskim 
poetičnodramskim besedilom za otroke in mladino, oz. 
književnikom/književnicam, ki v zadnjem desetletju pomembno zaznamujejo 
sodobno slovensko mladinsko dramatiko.
      Sosvet za podelitev nagrade bo v letu 2009 (o)vrednotil 
desetletne vrhunske književne opuse slovenskih književnikov/književnic, ki 
so med 1999-2008 prepoznavno in pomembno zaznamovali sodobno slovensko 
poezijo in mladinsko dramatiko z najmanj tremi knjižno objavljenimi 
pesniškimi zbirkami (za odrasle, otroke ali mladino), oziroma z najmanj 
tremi knjižnimi ali petimi revijalnimi objavami poetičnodramskih del za 
otroke ali mladino (neodvisno, ali so bila ta dela uprizorjena ali ne).
      Kandidati za nagrado morajo imeti v letu 2008/2009 z najmanj eno 
objavo v reviji Lirikon21 predstavljeno svoje novejše pesniško ali mladinsko 
poetičnodramsko ustvarjanje, oziroma mora biti njihovo novo/še neobjavljeno 
delo izbrano v Lirikonovi revijalni antologiji sodobne slovenske poezije in 
mladinske poetične dramatike (LRA), ki bo osrednje pospremila akademijo s 
podelitvijo nagrade, promocijsko pa jo bodo prejele splošne slovenske 
knjižnice, udeleženci Lirikonfesta '09 idr.
      Kandidati morajo na organizatorjev e-naslov velenjica na gmail.com 
najkasneje do 8. februarja 2009 priglasiti bibliografijo treh svojih 
knjižnih del (z letnicami prvih objav), s katerimi kandidirajo na razpisu, 
za objavo v LRA pa lahko sodelujejo z izvirnimi besedili na največ dveh 
razpisnih področjih: a) poezija za odrasle (sto verzov v ciklu, pesnitvi ali 
največ desetih pesmih); b) poezija za otroke in mladino (sto verzov v ciklu, 
pesnitvi ali največ desetih pesmih); c) poetična dramatika za (najstniško) 
mladino (v obsegu 30.000 do 40.000 znakov s presledki); č) poetična 
dramatika za otroke (prednostno besedila/lutkovne igre za otroke med 3 in 7 
letom starosti, v obsegu 25.000 do 35.000 znakov s presledki).
      Na razpis poslana avtorska besedila do konca marca 2009 ne smejo 
biti objavljena ne knjižno ne revijalno ne kako drugače, prav tako ne 
gledališko uprizorjena ali predvajana radijsko, TV ipd. Moralno in pravno so 
za izvirnost besedil odgovorni avtorji.
      Besedila morajo biti poslana v računalniškem (Wordovem) zapisu, 
avtorsko izkazana brez šifre, torej z imenom in priimkom ter obvezno 
priloženimi osebnimi podatki (naslov bivališča, emšo, št. davčne in bančnega 
računa, e-naslov, tel./mobi).
      Uredništvo revije Lirikon21 bo za objavo v LRA izbralo umetniško 
najtehtnejša besedila 21 avtorjev, in sicer v štirih kategorijah (na 
posameznem razpisnem področju najmanj dva in največ šest avtorjev). Izbrani 
avtorji bodo v letu 2009 vabljeni na Lirikonovo degustacijo poezije oz. 
Lirikonfest.
      Izmed objavljenih avtorjev, ki ustrezajo kriterijem razpisa, bo 
strokovno-umetniški sosvet izbral dobitnika nagrade (brez predhodnih 
nominacij/nominirancev).
      Akademija s podelitvijo nagrade bo 21. marca '09 v Velenju.
      Vrednost nagrade v jubilejnem letu mesta Velenje znaša 5.000 
evrov (izkazano z umetniško skulpturo ak. kiparja Jurija Smoleta, 
ustvarjalnim bivanjem v Lirikonovi književniški rezidenci in denarno).
      Nagrada vključuje pravico do objave oz. uprizoritve 
nagrajenčevega predstavitvenega dela (objavljenega v LRA-09) za potrebe 
promocije APS, nagrade in nagrajencev.
      Članstvo v uredništvu revije Lirikon21 ali sosvetu za podelitev 
nagrade izključuje možnost sodelovanja na razpisu.
      Večletna glavna pokrovitelja Akademije Poetična Slovenija sta 
Ministrstvo RS za kulturo in Mestna občina Velenje. Organizator vabi k 
sopokroviteljstvu akademije mednarodno ugledno organizacijo, ustanovo ali 
podjetje.

      Partnerska organizatorja Ustanova Velenjska knjižna fundacija in 
Književna asociacija Velenika bosta v letu 2009 v programu Lirikonfesta 
(pomladnega festivala liričnih umetnosti v Velenju)
mdr. že šestič podelila mednarodno Pretnarjevo nagrado ambasadorjem 
slovenske književnosti in jezika po svetu, ob 8. Herbersteinskem srečanju 
književnikov pa tradicionalno podelila Lirikonova zláta za vrhunske 
revijalne prevode poezije v slovenščino ter najtehtnejši književni esej na 
evropsko aktualno temo. - Podrobnejše informacije o razpisih bodo objavljene 
v novoletni izdaji Rp. Lirikon21 in na www.lirikonfest.si.

      Organizatorja Akademije Poetična Slovenija
      Književna asociacija Velenika
      Ustanova Velenjska knjižna fundacija

      V Velenju, 3. decembra 2008


Dodatne informacije o seznamu SlovLit