[SlovLit] Zakon o univerzi -- Japon배ina in sloven배ina -- Debatne kavarne na SKS

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Nov 25 17:10:30 CET 2008


http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/zakon_o_univerzi.doc -- osnutek Zakona o 
univerzi je v javni obravnavi; pripombe po퉘jite na rektorat UL.

===

From: "Lingvistini kro푘k" <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Sent: Tuesday, November 25, 2008 12:27 PM
Subject: LK, 1. december

LK FF vabi na 889. sestanek v ponedeljek, 1. decembra, ob 18.00
v predavalnici 32 v pritliju Filozofske fakultete. Predavala bosta
Barbara Mlakar (prevajalka) in Iztok Ilc (prevajalec, 퉡udent podiplomskega 
퉡udija prevodoslovja FF). Tema predavanja: Problemi zapisovanja 
in pregibanja japonskega besedi배a v sloven배ini.
Vabljeni tudi 퉡udentje. --- Chikako Shigemori Buar

===

From: "Sollner, Anka" <Anka.Sollner na ff.uni-lj.si>
Sent: Tuesday, November 25, 2008 11:35 AM
Subject: Slovenski knji푣i sejem

Jutri odpira vrata Slovenski knji푣i sejem - http://www.knjiznisejem.si/index.html . 
Poleg spletne strani vam po퉕ljam izbor iz bogate ponudbe debatne kavarne.
V upanju, da boste pozorni na novosti na퉕h zalo푕 in boste posledino tudi 
sporoali, kaj naj knji푣ica naroi, vas do konca tedna vabim, da vas katera 
izmed razstavljenih knjig tudi zapelje in jo odnesete domov ali pa prinesete v knji푣ico.
Lep pozdrav, Anka
  
Sreda 26. november 
15.00 - Jeziki in medkulturni dialog (Zalo푕a Zavoda RS za 퉛lstvo) 
Potreba po pismenosti v ve jezikih [...] med drugim odpira vpra퉍nje 
verazse푣osti jezika, in sicer sloven배ine, njenih raznoterih vlog v 
izobra푘valnem sistemu v razmerju do dodatnih (tujih) jezikov in do 
drugih unih predmetov v izobra푘vanju.
Moderatorka mag. Ljudmila Iv퉑k, sodelujejo dr. Meta Grosman, 
dr. Jerca Vogel, dr. Marko Stabej.

14.00 - Literarno prevajanje danes (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani) 
[...] Kak퉑n je status literarnega prevajanja v zalo푣i퉗ih programih, 
bolj ali manj odvisnih od povpra퉑vanja na trgu? In kako se dru푕a 
odziva na rezultate?
Moderator dr. Primo Vitez, sodelujejo Ale Berger, dr. Vojko Gorjanc, 
Iztok Ilc, dr. Niko Je, dr. Martina O푕ot, dr. 쯶efan Vevar. 

15.00 - Razvoj elektronskih knjig (asopisna hi퉍 Veer) 
[...] V Debatni kavarni bomo razkrivali prednosti elektronskih knjig 
ter predstavili Ruslico, prvo zalo푕o elektronskih knjig v Sloveniji. 
Pobrskali bomo tudi po preteklosti in razvoju internetnega zalo푣i퉡va 
ter se spogledovali s prihodnostjo le-tega. Govorili bomo tudi o te푔vah, 
s katerimi se sooajo zalo푣iki in avtorji, ter se dotaknili vpra퉍nja za배ite 
avtorskih pravic.
Moderator dr. Miha Kova, sodelujejo Helena Grandovec (urednica Veerove e-zalo푕e Ruslica), 
Zvone 쯶or (vodja digitalnih programov pri Veeru) in pisatelj Bogdan Novak.

16.00 - Koga morijo slovenski popularni in 푔nrski pisci? (UMco d.d.) 
Dr. Andrej Blatnik je za 37. SSJLK izjavil: "Literarni 푔nri so conditio sine 
qua non nacionalne suverenosti." Pred to izjavo in po njej smo Slovenci 
izdatno prevajali tujo popularno in 푔nrsko literaturo. Merjeno z vi퉕no 
avtorskih honorarjev so se slovenske pisateljice in pisatelji v zadnjih 30 
letih skrili na etrtino svoje nekdanje velikosti. Zakaj slovenska mlade 
preneha brati v 7. razredu in zakaj so na vrhu knji푣iarskih in knjigarni퉗ih 
lestvic sama tuja imena? Zakaj "hrva퉗i Janko Kos" in angle퉗i dobitnik 
Bookerja pi퉑ta kriminalke, Drago Janar in Milan Dekleva pa ne? In zakaj 
odgovor, da smo premajhen trg, ni ve noben odgovor? [...] V debato bodo 
vpleteni Sergej Ver, Marcel 쯶efani jr. idr. 
 
Petek 28. november 
14.00 - Grozljivo v pravljicah in pripovedkah (Center za slovensko knji푘vnost) 
[...] Moderator Brane Mozeti, sodelujeta Svetlana Makarovi, Karmen 쯶erk. 

15.00 - Bralec 21. stoletja (EPTS d.o.o.) 
[...] Bo papir zaradi ekologije in tehnolo퉗ega napredka neprimeren in 
predrag medij? Ali je sploh 퉑 pomembno, v kak퉚i obliki bodo vsebine? 
Nekdo je izjavil: >vsebina nastaja v glavi in gre v glavo<; vse ostalo je nepomembno.
Moderator dr. Manca Ko퉕r, sodelujejo Samo Rugelj, dr. Miran Hladnik, Valentina 
Smej Novak, dr. Mirjam Milhari Hladnik. 

16.00 - Odstiranje literarne identitete evropskega romana (Modrijan zalo푕a) 
[...] So evropski projekti vseh vrst nasilje nad posameznimi narodi? Gre za proces, 
ki je za Evropo nujen? Kak퉑n je njegov cilj in kak퉚o Evropo si pravzaprav 푘limo? [...] 
Moderator dr. Ga퉝er Troha, sodelujeta Jaroslav Skru퉚y in Nives Vidrih. 
 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit