[SlovLit] Imena prebivalcev -- Slon-13 za besedilno analizo -- Zaščita narodnih skupnosti in jezikov

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Nov 17 18:21:25 CET 2008


From: "Silvo Torkar" <silvot na zrc-sazu.si>
To: <SlovLit na ijs.si>
Sent: Monday, November 17, 2008 2:37 PM
Subject: imena prebivalcev

V branje ponujam svoj sestavek na to temo. Pod naslovom Slovenska 
stanovniška imena med živo rabo in kabinetnimi tvorbami je izšel v zborniku 
Besedoslovne lastnosti slovenskega jezika: Slovenska zemljepisna imena 
(ur. M. Jesenšek), ki ga je izdalo Slavistično društvo Slovenije skupaj z 
društvom Pleteršnikova domačija l. 2004. Slovenski termin oz. terminološka 
zveza, ki se je v slovenskem jezikoslovju uveljavil(a) v času od Pintarja in 
Ramovša do Bezlaja, Snoja, Furlan in Šivic-Dular (gl. Jezikoslovni zapiski 
8/2, 2002 - tematska števila Slovensko imenoslovje), je stanovniško ime, gl. 
zlasti SSKJ, a tudi SP 2001, kjer je stanovniško ime (jezikosl.) pojasnjeno 
kot prebivalsko ime, iztočnica prebivalski pa te zveze nima. S tujko se 
stanovniškim imenom reče etniki, v ožjem smislu za poimenovanja narodov 
pa etnonimi. 

S poudarkom na gorenjskem imenskem gradivu je sestavek izšel še v 
Gorenjskem glasu 6. jan. 2006 pod naslovom Od Blejcev do Blejčanov, od 
Količanov do Količevcev.

Silvo Torkar

===

From: "Jure Zupan" <jure.zupan na ki.si>
Sent: Monday, November 17, 2008 2:26 PM
Subject: RE: slovar pomenov

Spoštovani Slovlitjani

Če koga zanima obdelava slovenskih tekstov, lahko dobi 
programski paket SLON-13, ki smo ga pripravili v okviru  
projekta AARS J7-0382 in je zato brezplačen (:-) (seveda 
v mejah razumnosti). Program deluje v okolju MS Windows 
in ne zahteva računalniškega znanja (je kljkljiv). Deluje na 
vseh tekstovnih  *.txt   datotekah, ki se jih da z lahkoto 
dobiti iz vsake MS WORD (*.doc) oblike, in nudi 5 opcij:

- statistične podatke o pogostosti parov in tripletov črk v izbranem tekstu,
- besedno analizo poljubnega teksta
- izpis konkordanc iz poljubnega teksta (z zelo gibljivim vnosom 
konkordančne besede (npr. iskanje z več možnimi besedami 
ali iskanje v obliki *abc*de??*)
- iskanje slovarskih gesel, če je vnesena beseda v poljubni slovnični 
obliki (sklonu, spolu, številu, času, naklonu ...)
- iskanje >rim< (beseda rima v najširšem pomenu besede); gre za 
iskanje besed po slovarju 160.000 gesel s splošno iskalno zahtevo 
v obliki *abc*de??fg?* 

Priročnik >Navodila za delo s programom SLON-13< si lahko ogledate na 
naslovu http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/NavodilaSlon-13.pdf . Za program 
pišite na jure.zupan na ki.si ali pa osebno na Kemijskem inštitutu v Ljubljani, 
Hajdrihova 19 (3. nadstropje, desno, Laboratorij za Kemometrijo).

Jure Zupan

===

V sredo, 19.11.2008 ob 18.30 se bo v Mozartovi dvorani Doma glasbe v 
Celovcu s predavanjem dr. Reginalda Vospernika (Zaščita narodnih skupnosti 
in jezikov: regionalno - evropsko - svetovno) pričel dvodnevni 19. Evropski 
kongres narodnih skupnosti, ki ga prireja Biro za slovensko narodno skupnost 
Urada koroške deželne vlade. Več na http://www.volksgruppenbuero.at 

===


Dodatne informacije o seznamu SlovLit