[SlovLit] Vabilo na začetno usposabljanje za poučevanje slovenščine kot TJ

Pirih, Nataša Natasa.Pirih na ff.uni-lj.si
Pon Nov 10 13:17:51 CET 2008Spoštovani,
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko FF UL vabi na začetno usposabljanje za poučevanje slovenščine kot drugega in tujega jezika
Kaj ponujamo?
- 20-urni izobraževalni seminar (kotizacija),
- znanje, potrebno za poučevanje slovenščine kot tujega jezika,
- potrdilo o prisotnosti in aktivnem sodelovanju na seminarju.
Komu je seminar namenjen?
- Profesorjem slovenščine na OŠ in SŠ, študentom 3. in 4. letnika slovenistike, absolventom in diplomantom slovenistike, ki si želijo pridobiti znanja s področja slovenščine kot tujega jezika in njenega poučevanja. 
Kje in kdaj? Seminar bo potekal ob sredah popoldne od 16.30 do 19.30 v predavalnici št. 3 v nekdanji Tobačni tovarni (prostori FF; v bližini Tobačnega muzeja).  
19. 11. 
Dr. Nataša Pirih Svetina Slovenščina kot prvi (J1), drugi (J2) in tuji jezik (TJ); učenje jezika in jezikovno znanje; Tuji govorci slovenščine in značilnosti njihove slovenščine 
26. 11. 
Tanja Jerman: Osnove poučevanja slovenščine kot TJ ter beseda, dve o učitelju
3. 12. 
Mihaela Knez: Učbeniki za učenje slovenščine, priročniki in drugo uporabno gradivo
Dr. Nataša Pirih Svetina: Komunikacijski pristop pri učenju in poučevanju slovenščine kot TJ in učenje slovnice; delo z učbenikom A, B, C ... 1, 2, 3, gremo 
10. 12. 
Mihaela Knez: Štiri sporazumevalne dejavnosti in delo z besedilom pri pouku slovenščine kot TJ
17. 12. 
Tanja Jerman, Mihaela Knez, dr. Nataša Pirih Svetina: Opazovanje in analiza posnetka učne ure: Pred odhodom v razred; odprta vprašanja, izmenjava mnenj; Evalvacija programa
 
Prijave sprejemamo do ponedeljka, 17. 11. 2008, na elektronski naslov: n.pirih na ff.uni-lj.si (predmet: prijava na seminar). Kotizacija za 20-urni izobraževalni seminar znaša za zaposlene 200 EUR, za študente 100 EUR. 
Udeleženci kotizacijo poravnajo po prejemu računa do pričetka seminarja z bančnim nakazilom na račun Filozofske fakultete. Prosimo, da kopijo potrdila o vplačilu kotizacije predložite na prvem srečanju.

Da bi vam lahko izstavili račun, ob prijavi obvezno navedite, kdo je plačnik računa in njegove podatke:
- če je plačnik fizična oseba (vi, osebno): ime, priimek, poštni naslov 
- če je plačnik pravna oseba (šola, druga inštitucija): polno ime, poštni naslov, davčna in matična številka ustanove

Račun boste prejeli na svoj e-naslov.
Seminar bomo izvedli, če se bo nanj prijavilo najmanj 15 udeležencev. 

Z lepimi pozdravi,
Doc. dr. Nataša Pirih Svetina,
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik
Dodatne informacije o seznamu SlovLit