[SlovLit] ahci -- Čebelarsi slovar

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Nov 3 14:08:29 CET 2008


From: Marko Juvan [mailto:marko.juvan na guest.arnes.si]
Sent: Monday, November 03, 2008 12:59 PM
Subject: ahci-ha!

Slavistična revija je od 55. letnika dalje, št. 1-2 (2007), indeksirana v
SSCI,
Social Scisearch, Journal Citation Reports in A&HCI.

===

From: Ljudmila Bokal [mailto:Bokal na zrc-sazu.si]
Sent: Monday, November 03, 2008 10:39 AM
Subject: Cebelarski terminoloski slovar

Oktobra letos je izšel Čebelarski terminološki slovar. To je razlagalni
prevajalni informativno-normativni slovar, ki vsebuje 3087 strokovno
pojasnjenih čebelarskih izrazov. Pisan je po sodobnih slovaropisnih
načelih in temelji na gradivu čez 4000 izrazov. Po mnenju poznavalcev
je to tako rekoč popolna zbirka terminov s področja čebelarstva. Slovarski
sestavki so dopolnjeni z angleškimi in nemškimi ustrezniki. Slovar ima tudi
latinsko-slovenski razdelek izrazov iz nekaterih pomenskih skupin.

Dodan je leksikonski kotiček o slovenskih in tujih čebelarskih strokovnjakih
z glavnimi življenjepisnimi podatki in kratek opis njihovih prispevkov k
razvoju čebelarstva. To je prvi sistematičen popis čebelarskih strokovnjakov
in njihovih del v slovenščini. Nekatere slovarske sestavke ponazarjajo
ilustracije
in fotografije.

Čebelarska terminologija je stara in zelo slovenska. V slovarju imamo v
bistvu en sam angleški izraz, to je inbriding oziroma inbridna matica.
Znano in večkrat omenjano antropomorfiziranje, prenašanje izrazov s
človeka na živali, je v slovarju seveda opazno. Bogata sinonimija je
prav tako značilnost našega izrazja.  Vse to in še nekatere nejezikovne
silnice kažejo, da se naše čebelarjenje delno razlikuje od drugih narodov
in da je to slovar slovenskega čebelarstva. To posredno izražajo tudi motivi
na platnicah, ki nazorno povzemajo posebnosti našega čebelarjenja.

Po mnenju recenzenta dr. Janka Božiča z Biotehniške fakultete Univerze v
Ljubljani »Slovenci s tem pridobivamo najbolj temeljito obliko čebelarskega
terminološkega slovarja, kar jih je mogoče zaslediti po svetu.« Slovar bo
pripomogel k prepoznavnosti slovenske identitete.

Čebelarski terminološki slovar je nastal v sodelovanju med Inštitutom za
slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in Čebelarsko zvezo Slovenije, ki je
bila pobudnik dela. Delo je nastajalo v Komisiji za izdelavo Čebelarskega
terminološkega slovarja, avtorji slovarja pa so: Ljudmila Bokal (vodja
Komisije in urednica slovarja), Janez Gregori (strokovni sourednik),
†Franc Grajzar, Janez Mihelič, dr. Viktor Majdič, Janez Hočevar, Simon
Atelšek, Marjan Debelak (do decembra 2004), Marjeta Humar (vodja do oktobra
2003). Slovar je na voljo v knjigarnah, tudi v knjigarni ZRC SAZU Azil na
Novem trgu 2 (odprto med tednom od 10h do 20h, v soboto od 10h do 14h) in
v večjih knjigarnah po Sloveniji.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit