[SlovLit] Kulturna identiteta Istre

vladka.tucovic na guest.arnes.si vladka.tucovic na guest.arnes.si
Tor Okt 21 08:46:28 CEST 2008


Slovenska Matica Ljubljana 


vabi vas na razpravo

KULTURNA IDENTITETA ISTRE,

ki bo potekala v Ljubljani, 22. oktobra 2008, s pricetkom ob 10. 
uri, 
v dvorani Slovenske matice, Kongresni trg 8.

Z razpravo med znanstveniki, ustvarjalci in publicisti italijanske, 
hrvaske in slovenske narodnosti zelimo osvetlili nekatere 
zgodovinske, jezikovne, etnicne in politicne vidike sožitja v 
istrskem kulturnem prostora ter z njimi seznaniti slovensko javnost. 
Seveda bo beseda tekla tudi o preteklih antagonizmih in danasnjih 
nesporazumih. Vprasanj je veliko: kaj je zdruzevalo, kaj je locevalo 
Italijane, Hrvate in Slovence na tem prostoru, kaksna je moc 
regionalne pripadnosti, tkim. »istrijanstva«, kako so ideologije 
dvajsetega stoletja vplivale na zivljenje in kulturo v Istri? Ali je 
mogoce pritrditi idilicni sliki o istrskem sozitju v casu Avstro-
Ogrske, kaksne so bili odnosi med tremi nacionalnimi skupnostmi v 
casu Italije, kaksne posledice so pustili povojni dogodki, ko je 
prislo do mnozicnega izseljevanja? Kaksni so bili medsebojni 
jezikovni vplivi, vplivi ljudskih obicajev, nacina zivljenja? Kako 
kultura v Istri zivi v casu razdeljenosti na tri drzave? V zvezi z 
Istro, njeno zgodovino in njeno danasnjo razdeljenostjo se postavlja 
vrsta tezkih in za marsikoga provokativnih vprasanj, s katerimi se 
bomo skusali odkrito soociti. Poskusili pa bi odgovoriti tudi na 
vprasanje o prihodnosti: kaksno bo kulturno sodelovanje v tem 
prostoru potem, ko bo padla sengenska meja se na Hrvaskem? 
     
Program
10.00 – otvoritev razprave

Milan Rakovac, knjizvnik, Zagreb; Joze Pirjevec, zgodovinar, Trst; 
Silvio Forza, urednik, Reka; Lucija Cok, lingvistka, Koper; Mario 
Steffè, kulturni delavec, Koper. 

12.00 – odmor

12.15 – nadaljevanje razprave

Pierluigi Sabatti, novinar, Trst; Boris Domagoj Biletic, knjizevnik, 
Rovinj; 
Darko Darovec, zgodovinar, Koper; Patrizia Vascotto, profesorica, 
Trst; 
Milan Gregoric, publicist, Koper.
Dodatne informacije o seznamu SlovLit