[SlovLit] Slovenščina za priseljence v OŠ

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Ned Okt 12 21:13:42 CEST 2008


From: "Mihaela Kastelec" <mihaela.kastelec na gmail.com>
Sent: Saturday, October 11, 2008 9:20 PM
Subject: Re: [SlovLit] Slovenščina za priseljence v OŠ 

Posredujeva še  nekaj informacij v zvezi z učenjem slovenščine za
tujce in organizacijo  dejavnosti za dijake migrante.

Ministrstvo za šolstvo in šport, v njegovem imenu g. Noel Škerjanc,
vodja Sektorja za srednje šolstvo Direktorata za srednje in višje
šolstvo ter izobraževanje odraslih, je naročilo izdelavo učnega načrta
za program Slovenščina za dijake tujce. Do 5. novembra je potrebno
pripraviti učni načrt za osnovno (neznanje slovenščine) in
nadaljevalno stopnjo (pomanjkljivo znanje slovenščine). Učni načrt
pripravljam Nives Križnar z delovno skupino slavistk, vključenih v
Projekt za uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v
vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008-2011.

Projekt vodi Srednja eknomska šola Ljubljana. Poimenovali smo ga
Medkulturno učenje in sprejemanje različnosti za uspešno učenje.
Osnovni cilj projekta je uvajanje oziroma krepitev aktivnosti, ki so
namenjene uspešnejšemu vključevanju učencev migrantov v sistem vzgoje
in izobraževanja ter s tem tudi uspešnejši prilagoditvi mladih na
zaposlitev v podjetjih v Republiki Sloveniji.

Dejavnosti:
. Raziskava (šola, migranti učenci, migranti starši).
. Priprava kurikula za dijake migrante.
. Priprava gradiv.
. Usposabljanje učiteljev za izvedbo kurikula.
. Izvedba kurikula.
. Priprava programov usposabljanja za starše migrante.
. Aktivnosti za dijake migrante.
. Športno srečanje dijakov migrantov.
. Predstavitev kuhinj in zanimivih običajev držav, iz katerih izhajajo
dijaki migranti.
. Skupno srečanje in predstavitev migrantskih skupin v Sloveniji.
. Literarni natečaj, večjezična glasila  in priprava zbornika.

Sodelujoče šole:
. Srednja ekonomska šola Ljubljana
. Ekonomska in trgovska šola Brežice
. Ekonomska šola Kranj
. Ekonomska šola Novo mesto
. Srednja ekonomska in trgovska šola Nova gorica
. Srednja ekonomska šola Maribor
. Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
. Srednja strojna in poslovna šola Maribor
. Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana
. Srednja šola Zagorje
. Srednja zdravstvena šola Ljubljana
. Šolski center Ljubljana
. Šolski center Postojna

Projekt se začne oktobra 2008 in traja do decembra 20010.
Nives Križnar
mag. Mihaela Kastelec


Dodatne informacije o seznamu SlovLit