[SlovLit] Ogroženo izhajanje Dialogov

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Sep 30 17:46:05 CEST 2008


From: "Zalozba Aristej" <info na aristej.si>
Sent: Tuesday, September 30, 2008 2:31 PM
Subject: zmanjšanje občinskih sredstev in ogroženo izhajanje Dialogov


 Spoštovani,
obveščamo vas, da je Založba Aristej kot izdajateljica Dialogov konec prejšnjega
tedna dobila rezultate javnega razpisa oz. t.i. predlog za sofinanciranje javnih
kulturnih programov iz proračuna Mestne občine Maribor za obdobje 2008-2010.
Po rezultatih tega razpisa  je Dialogom namenjeno 40 % manj sredstev kot v letu
2007, to pa smo izvedeli v trenutku, ko ima uredništvo že urejeno št. 10 od
dvanajstih, kolikor jih izide vsako leto. Zmanjšanje je, kot je razvidno iz
razpisa, posledica zmanjšanja proračunskih sredstev za področje
časopisnozaložniške dejavnosti. O zmanjšanju te proračunske postavke nismo bili
obveščeni, njene konkretne posledice pa so prišle z rezultati javnega razpisa.
Za Dialoge to pomeni, da bodo morali prekiniti redno izhajanje in da št.
11-12/2008 ne bo več izšla.

Da Mestna občina Maribor v letu, v katerem kandidira za evropsko kulturno
prestolnico, hkrati zmanjšuje sredstva za v mestu že obstoječe kulturne
programe, priča o dvoličnosti mestne kulturne politike in njeni
nekonsistentnosti.

Informacija za nepoznavalce okoliščin: Dialogi so druga najstarejša slovenska
kulturna revija, v mestu izhajajo že 44. leto zapored, vendar nimajo samo dolge
tradicije v Sloveniji, ampak zmeraj bolj segajo tudi v mednarodni prostor. So
eni izmed najstarejših članov Eurozina, neformalnega združenja evropskih
kulturnih revij in kulturnega foruma, na katerem vodilni evropski intelektualci
in kulturniki oblikujejo evropsko javno mnenje:
www.eurozine.com/journals/dialogi.html

Dialogi po tradiciji izhajajo s finančno pomočjo Ministrstva za kulturo in MO
Maribor, ob čemer delež slednje že nekaj let zaostaja, sedanje zmanjšanje
občinskih sredstev pa je brez primere v zgodovini.

mag. Emica Antončič
odgovorna urednica


Dodatne informacije o seznamu SlovLit