[SlovLit] En magisterij in en doktorat

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Sep 23 09:18:33 CEST 2008


22. septembra je Polona Deželak pred komisijo Milena Blažić, Miran Hladnik in 
Alojzija Zupan Sosič uspešno zagovarjala magistrsko delo z naslovom 
Sodobni zasavski pisatelji (delovanje lokalnega literarnega sistema).

V četrtek 25. septembra ob 12.00 bo v Modri sobi v 5. nadstropju FF na Aškerčevi 
2 v Ljubljani Urška Perenič zagovarjala disertacijo z naslovom Konstrukcija 
nacionalnega literarnega sistema z vidika empirične sistemske teorije: kulturno-politična 
društva in čitalnice (komisija Miran Hladnik, Marko Juvan, Dejan Kos). Vabljeni. 

Iz ocene: 
Disertacija obravnava recepcijska in distributivna ravnanja, kakor so se odvijala 
v začetnem obdobju slovenskega literarnega sistema: v 50. letih 19. stoletja v 
okviru kulturno-političnih društev, v 60. letih v okviru čitalnic, sokolskih društev, 
Slovenske matice in Dramatičnega društva, v 70. letih pa v okviru narodnopolitičnih 
društev in taborov. Avtorica jih je opazovala in opisala v razmerju do nadrejenega 
narodnopolitičnega sistema, ki je imel za cilj nacionalno emancipacijo in je 
določal mejo avtonomizaciji in diferenciaciji literarnega sistema. Podlaga 
društvenim dejavnostim, ki so imele v veliki meri literarni status, je bila ustavna 
zakonodaja od leta 1849 dalje in politični program Zedinjene Slovenije, pozornost 
pa so reprezentativno posvečale jeziku, oblikovanju nacionalne (samo)zavesti in 
povezavam z drugimi Slovani. Pri disertaciji navdušuje uspela kombinacija natančno 
premišljenih in na podlagi slovenskega gradiva smiselno modificiranih teoretičnih 
izhodišč radikalnega konstruktivizma in sistemske teorije ter empiričnih 
literarnozgodovinskih raziskav. Študija je najbrž prva tovrstna aplikacija 
sistemskoteoretičnih predpostavk na konkretno nacionalno literarnozgodovinsko 
materijo. Avtorica prepričljivo zagovarja stališče, da literarnega sistema ne 
vzpostavljata samo makrokonvenciji fikcionalnosti in polivalentnosti, ampak tudi 
drugačni, neliterarni predmeti in ravnanja, ki jim je bil v določenem trenutku pripisan 
status literarnosti.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit