[SlovLit] Goriška [B]rda ipd.

Miran Hladnik, arnes miran.hladnik na guest.arnes.si
Ned Sep 21 16:04:01 CEST 2008


From: "Kržišnik, Erika" <Erika.Krzisnik na ff.uni-lj.si>
To: "SLOVLIT" <slovlit na ijs.si>
Sent: Sunday, September 21, 2008 10:24 AM
Subject: RE: [SlovLit] Goriška [B]rda

Pozdravljeni,
jaz se pa že nekaj časa sprašujem, ali je brdo res še občno ime v slovenščini? 
Vem, da je kot tako vključeno v SSKJ. Vem, da moj "občutek" za to, kaj je in kaj 
ni občno oz. lastno, ne more biti relevanten. Vem tudi, da med občnimi in lastnimi 
imeni ni ostre meje glede na časovno os, saj se nenehno dogaja prehajanje (npr. 
dob 'hrast' nekdaj in danes, ko imamo samo še zemljepisno lastno ime Dob). 
Toda korpus Fidaplus me je skoraj prepričal, da beseda brdo danes ni rabljena 
občnoimensko. Poglejte si!
Lp, Erika Kržišnik

===

From: "Vid Majnik" <vid.majnik na gmail.com>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Sunday, September 21, 2008 2:04 PM
Subject: Goriška brda in Slovensko primorje ipd.

Podoben primer kot Goriška Brda je tudi Slovensko primorje. Ali ni vse
skupaj samo Primorska? Je Slovensko primorje sploh "uradna" geografska
enota? Ali ni Primorje že samo po sebi lastno ime (kot Primorska)? Lahko
potem pišemo tudi Slovensko Primorje ali celo slovensko Primorje? S
Slovensko Istro najbrž ni težav ... Ali pač lahko tudi slovenska Istra (kot
slovenski del Istre)? Zakaj sploh Slovenska Istra, če pa ne rečemo npr. tudi
Slovenska Štajerska, čeprav je Štajerska tudi v Avstriji? Zmeda ...
Pozdrav


Dodatne informacije o seznamu SlovLit