[SlovLit] Nagrade "Srečko Kosovel" za prevode proznih in pesniških del iz slovenščine v italijanščino

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Avg 5 19:41:44 CEST 2008


From: "Jolka Milic" <jolka.milic na siol.net>
Sent: Tuesday, August 05, 2008 7:06 PM
Subject: Fw: Premio Kosovel

Dragi Miran, iz italijanskega konzorcija so me prosili, naj še komu povem o tej nagradi, 
ki je namenjena le naši literaturi. Ker slovlit bere tudi veliko 
prevajalcev, naj tisti, ki prevajajo v italijanšcino, pošljejo v promocijo 
slovenske sodobne književnosti. kakšno prevedeno delo.  Hvala za 
gostoljubnost in ljub pozdrav, jolka (milic)

--------

Tržiški kulturni konzorcij želi omogočati poznavanje in
uveljavljanje slovenske zgodovine in kulture ter
spodbujati poznavanje med Italijani in Slovenci, zato
RAZPISUJE 3. natečaj z naslovom SREČKO KOSOVEL za
nagrado prevodov proznih in pesniških knjižnih del
iz slovenščine v italijanščino.
Tržiški kulturni konzorcij bo prvi uvrščeni deli objavil.
Dodeljeni bosta dve nagradi v skupni vrednosti 2.500,00
ZA PROZO - 1.500,00 evrov
za najboljši prevod proznega dela iz slovenščine v
italijanščino (roman, zbirka pripovedi) slovenskega
avtorja iz obdobja po drugi svetovni vojni
ZA PESNIŠTVO - 1.000,00 evrov
za najboljši prevod iz slovenščine v italijanščino
pesniške zbirke slovenskega avtorja iz 20. stoletja.

1. Natečaja se lahko udeležijo posamezni/e polnoletni/e (v
skladu s pristojno zakonodajno ureditvijo) prevajalci/ke
katerekoli narodnosti in državljanstva.
2. Ni predviden prispevek za udeležbo ali prebiranje besedil.
3. Strojno napisano besedilo prevoda v dveh izvodih in z
izvodom literarnega dela v izvirnem jeziku je potrebno
dostaviti po pošti ali slu oziroma izročiti osebno na sedežu
Tržiškega kulturnega konzorcija, Vila Vicentini Minuissi, Trg
Unitá 24, 34077, Ronchi dei Legionari/Ronke - GORICA. do
12.00 ure v ponedeljek 31. 10. 2008.
Na zunanjem delu pošiljke mora obvezno biti točno
navedeno, katerega dela natečaja se prevajalec/ka
udeležuje; prireditelj gradiva ne vrača. Zahteva se tudi
dostava besedila v elektronski obliki.
4. V pošiljko je obvezno priložiti zapečateno ovojnico z
naslednjimi podatki: ime, priimek, datum in kraj rojstva,
stalno bivališče, osebna telefonska številka in naslov
elektronske pošte; poleg tega je obvezna izjava, da gre za
literarno delo, ki ni bilo nikoli v celoti prevedeno in objavljeno v italijanščini.
5. Oceno o predloženih prevodih bo oblikovala posebna
Komisija 5 izvedencev, ki jih imenuje Upravni odbor
Tržiškega kulturnega konzorcija; mnenje Komisije je nepreklicno.
6. Nista predvideni več kot dve enakovredni nagradi za vsako
od dveh prevajalskih področij.
7. Komisija bo lahko navedla omembe vredne nenagrajene prevode.
8. Komisija je pristojna, da ne dodeli nagrad, če si nobeno
besedilo tega ne zasluži.
9. Tržiški kulturni konzorcij si pridržuje pravico, da
neposredno ali v sodelovanju z drugim založnikom objavi
nagrajena dela. Avtorji/ce nagrajenih besedil priznavajo
Tržiškemu kulturnemu konzorciju - ne da bi zahtevali/e
kakršnegakoli dodatnega plačila - pravico do tiskanega
razmnoževanja svojih prevodov, ob veljavnosti seveda
morebitnih avtorskih pravic za pisca prevedenega dela ali
založnika knjige v izvirnem jeziku.
10. Udeležba na natečaju pomeni hkrati sprejetje vseh določil
tega razpisa.

e-mail info na ccm.it; www.ccm.it


Dodatne informacije o seznamu SlovLit